Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Projekto „Kuriame Lietuvai“ pristatymas
   4-ų klasių mokiniai du mėnesius vykdė projektą „Kuriame Lietuvai“,  skirtą  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti. Pamokų metu aptarė Lietuvos šlovingą praeitį, dabartinę situaciją ir įsivaizduojamą ateitį.   Rašė pasakojimus apie Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį, kūrė eiles, rašė laiškus žymiems Lietuvoje žmonėms ir atliko kitus įdomius kūrybinius darbus. Dalyvavo edukacinėse veiklose, kurių metu sužinojo apie pirmąjį teatrą po Nepriklausomybės atgavimo, Skautų veiklą Lietuvoje.      
    Baigiamasis renginys vyko vasario 14-ąją dieną mokyklos salėje. Tai buvo puiki proga patiems mokiniams pristatyti savo projektinę veiklą. Buvo smagu. 
      Didžiuojamės, kad esame LIETUVIAI. 
            Ketvirtokų mokytojos Roma Stacevič, Rimtė Urbaitė, Laimutė Gailienė
2 d klasės projektas „Kas skaito, tas auga“
     2d klasė vykdo projektą „Kas skaito, tas auga“. Vasario 12 d. popietę mokiniai  praleido Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ten patyrė daug įspūdžių, susipažino su biblioteka, aplankė parodą apie vilkus, skaitė knygeles. Vaikai aprašė patirtus įspūdžius.
Mokytoja Zina Gineikienė
Projektas „Atverk paguodos skrynelę“
      2019-ais metais startavęs projektas „Atverk paguodos skrynelę“ finišavo sausio mėnesio pamokėlėmis 4 klasių moksleiviams. Projekto organizatoriai (Psichikos sveikatos perspektyvos  ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuras) teigia, jog labai svarbu rūpintis psichikos sveikata – suprasti savo emocijas ir jausmus, juos atpažinti bei rasti įveikos būdus kuomet emocijos mums tampa per sunkios.      Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Štelmokaitienė kartu su ketvirtų klasių moksleiviais kūrė emocijų įveikimo sąrašus. Moksleiviai  atsakė į klasimus: ką daryti, kai  liūdna, baisu ar pikta? Viską, ką sužinojo mokiniai sudėjo į skryneles, kad iškilus problemai, turėtų kur ieškoti pagalbos. 
Projektas „Graži šypsena“
   
  2019 metų gruodžio – 2020 metų sausio mėnesiais 1–2 klasių moksleiviai klausėsi paskaitų ciklo apie dantukus, jų priežiūrą bei maisto įtaką dantukų sveikatai. Mokykloje lankėsi burnos higienistai ir skaitė pamokėles vaikams. 
    Šiais mokslo metais tęsiamas projektas „Graži šypsena“. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė ves pamokėles 1–2 klasių moksleiviams. Kiekvienas gaus individualų aplankalą su užduotimis ir gilins burnos higienos įgūdžių žinias. 
Projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“
      Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 4c klasės mokiniai ir muzikos mokytojas E. Velička dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“.
      Projekto tikslas – sukurti prielaidas meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų stebėsenai nacionaliniu lygiu, veiksmingam formuojamajam pasiekimų vertinimui ugdymo procese, taip pat mokinių individualios pažangos stebėsenai.
       Muzikos mokytojas E. Velička ir 4c klasės mokiniai užpildė internetinius klausimynus, kurių rezultatai bei išvados bus panaudoti  mokinių meninės ir technologinės veiklos / raiškos pasiekimų vertinimo įrankių kūrimui, tobulinimui ir diegimui bendrojo ugdymo mokyklose.
      
Mokyklos įvertinimas
     2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mokyklos sveikatos stiprinimo programą bei fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla (jų yra 524 visoje Lietuvoje) ir aktyvia mokykla (jų yra tik 73 visoje Lietuvoje) .
       Ačiū už tokį įvertinimą.  Antrokai mokosi plaukti
  
 ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ – tai Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamas projektas, skirtas pradinių klasių mokiniams. Lietuvos plaukimo federacijos  Mokymo plaukti projekte dalyvauja apie 6500 vaikų. Vilniuje mokosi plaukti 1500 vaikų.
  Mokyklos antrokai šiemet įsijungė į Vilniaus m. Mokymo plaukti programą. Užsiėmimai vyksta  ,,Impuls“ baseine, įsikūrusiame Kareivių gatvėje. 
      Programa vykdoma valstybės lėšomis, formalaus švietimo principu fizinio lavinimo pamokų metu. Pagal projektą pagrindinius plaukimo įgūdžius antrokai  lavins 32 savaites, po kartą per savaitę. Plaukimo pamokos nėra vandens pramoga, tai yra darbas su patyrusiais treneriais, kurie moko disciplinos, ištvermės, saugumo, tenka įveikti gylio baimę, orientuotis aplinkoje, skatina naudą sveikatai.
       
Projektas „Graži šypsena“
     Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos pirmų klasių mokiniai visą spalio mėnesį dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamame projekte „Graži šypsena“. Mokiniai išklausė trijų paskaitų ciklus. Jų metu dantų higienos specialistės supažindino vaikus su dantukais ir jų pavadinimais, klausėsi pasakos, bandė įminti mįsles, spalvino dantukus bei skaičiavo. Antro ciklo metu higienos specialistės mokė vaikučius taisyklingų dantukų valymo judesių. Visi vaikai lavino dantukų valymo judesių įgūdžius. Trečio ciklo metu vaikai mokėsi, kokie maisto produktai gerina dantukų būklę, o kurie sukelia dantų ėduonies grėsmę. Įtvirtinti išgirstas žinias vaikučiams padėjo smagus liūdno ir linksmo dantuko žaidimas.   
Edukacinių veiklų kabinetas
    Mokykloje įrengtas inovatyvus Edukacinių veiklų kabinetas, kuriame  edukacinė aplinka papildyta įvairiausiomis priemonėmis: nuo įprastų laboratorinių indų iki šviesinio bei rankinio skaitmeninio mikroskopų ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Pasaulio pažinimo pamokoms ypatingai svarbu, kad mokinys stebėdamas ir analizuodamas, tyrinėdamas ir įsitikindamas, svarstydamas su draugais gautų naują informaciją ir su ja dirbtų.
      Kad visos ŠMSM projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos priemonėmis“ priemonės kuo dažniau būtų naudojamos, kabinetas papildytas metodine medžiaga mokytojams, parengti segtuvai: veiklų bei priemonių aprašai. Pradinių klasių  mokytojos turi galimybę ne tik naudotis juose esančia informacija, bet ir papildyti ją nauja, suteikiant galimybę įvairinti ugdymo turinį pamokose bei dalintis gerąja patirtimi.
Fizinio aktyvumo skatinimo projektas „Judėjimo džiaugsmas“
    2017 m. lapkričio, gruodžio mėn. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija ir Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla bendradarbiavo   fizinio aktyvumo skatinimo projekte „Judėjimo džiaugsmas”. Projekto tikslas vykdant įvairiapusišką, kryptingą ir sistemingą veiklą, formuoti pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo įgūdžius bei įpročius, ugdyti poreikį būti fiziškai aktyvesniems. Projektas buvo finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto “Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektai 2017 m.” 
       Vykdytų veiklų idėja buvo skatinti vaikų sąmoningą poreikį būti fiziškai aktyvesniems ir siekti, kad toks pasirinkimas taptų neatskiriama jų kasdienio gyvenimo dalimi. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas didinti nesportuojančių mokinių fizinį aktyvumą kasdieniame gyvenime. Suplanuotos veiklos vykdytos abiejose mokyklose, vyk gerosios patirties sklaida, bendri renginiai.
3c klasės projektas „Vitaminizuotas 2017“
   3c klasės mokiniai  dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame projekte „VITAMINIZUOTAS 2017“, skirtame paminėti Europos sveikos mitybos dieną. Projekto metu klasėje vyko šios veiklos:
    – išklausėme paskaitą apie sveiką mitybą;
    – diskutavome apie mitybą šeimose; 
    – apklausėme vaikus apie šeimos mitybos  įpročius ir tai pavaizdavome diagramose; 
    – kūrėme sveikų salotų receptą; 
    – piešėme stilizuotus žmones, kurių veidą sudarė vaisiai, daržovės uogos;
  – iš veltinio audinio siuvome maisto produktus ir sėkmingai užpildėme maisto piramidę, kurią padovanojo visuomenės sveikatos biuras; 
   - pagal pasirinktą receptą gaminome salotas, visi draugiškai valgėme ir džiaugėmės. 
    Pasibaigus projektui sužinojome, kad  esame laimėtojų sąraše ir dovanų gavome reakcijos žaidimą HALLI GALLI. Visi labai džiaugiamės.
                                                                                                                            Mokytoja Zita Kuzmienė
Šviečiamoji gyvulininkystės programa
      2017-2018 m.m. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 2b ir 2c klasės mokiniai bei jų mokytojos Rimtė Urbaitė ir Laimutė Gailienė dalyvauja LR Žemės ūkio ministerijos, programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro  įgyvendinamoje Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. Šviečiamosios programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 
Jaunųjų aplinkos tyrėjų konferencija
     2016 m. lapkričio 18 d. 4b ir 4c klasių mokytojos Vita Zakienė bei Jūratė Mocartienė savo mažuosius tyrėjus lydėjo į LEU vykusią jaunųjų tyrėjų konferenciją „Gamtos tyrimai: ką aš išmokau dalyvaudamas Projekte?“ Ši konferencija – tai baigiamasis Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Labas, gamta! Štai ir aš“, kurį įgyvendino LEU studentų mokslinis klubas „Idėjų laboratorija“, vadovaujamas dr. Ritos Makarskaitės – Petkevičienės, renginys. 
    Projekte dalyvavo mokiniai iš keturių Vilniaus miesto mokyklų. Į baigiamąjį renginį buvo pakviesti geriausių tyriamųjų darbų autoriai. Vaikai skaitė pranešimus, demonstravo bandymus, vaišinosi ir džiaugėsi dovanų gausa. Projekto dalyviai didžiavosi bendra veikla pažįstant ir puoselėjant aplinką, kurioje gyvename. 
Projektas „Mama, tėti, eime tyrinėti!“
       2016-2017 m.m. 4b ir 4c klasių mokiniai dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte „Labas, gamta! Štai ir aš!“, kurį įgyvendina LEU studentų  „Idėjų klubas“ (kuratorė dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė). Antroji šio projekto dalis – namų darbas  „Mama, tėti, eime tyrinėti!“ Mokiniai gavo po keturis bandymų aprašymus, kuriuos turėjo atlikti namuose su savo namiškiais bei paruošti labiausiai juos sudominusio bandymo pristatymą.
      Lapkričio 10 d. klasėse įvyko bandymų pristatymas klasėse. Darbai buvo tikrai atsakingai paruošti – komisijai nebuvo lengva išrinkti po 5 geriausius, kuriuos mokiniai turės pristatyti LEU vyksiančioje konferencijoje. 
      Smagu matyti, kaip mokykloje auga mažieji mokslininkai.
 Darbų pristatymas 4b klasėje
Projektas „Labas, gamta! Štai ir aš!“
  2016 m. spalio 7 d. 4b ir 4c klasių mokiniai pradėjo darbą Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte „Labas, gamta! Štai ir aš!“, kurį įgyvendina LEU studentų mokslinis klubas „Idėjų klubas“ (kuratorė dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė). 
       Apie darbą papasakojo projekte dalyvavusios jaunosios žurnalistės Saulė P. ir Jovita:
       Susirinkome į salę. Sustojome ratu. Susipažinome su savo vadovėmis studentėmis, dainuodami dainą „pasikrovėme energijos“, pasidalinome į tris grupes ir išėjome dirbti. Kaip tikri mokslininkai gavome segtuvus  bandymams aprašyti. Pirmoje grupėje mokėmės apie pasaulio kryptis, susipažinome su kompasu, žaidėme žaidimus, lauke  kūrėme kalno maketą, matavome aikštelės perimetrą. Antroje grupėje kalbėjome apie dirvožemį. Sužinojome, kas yra dirvožemis, jo PH, atpažinome įvairias dirvožemio dalis, matavome jų pralaidumą vandeniui. Trečioji pamoka apie vandenį. Sužinojome apie Jaricho rožes, kurios vandenyje išsiskleidžia, per mikroskopą matėme 400 kartų padidintą prisigėrusį vandens kiminą. Nustatėme nitratų ir nitritų kiekį įvairiuose skysčiuose. Lauke aiškinomės, kur po lietaus dingsta vanduo. 
    Pasibaigus užsiėmimams vėl sustojome į ratą, dainavome nuotaikingą dainą apie pingviną ir buvome pavaišinti didžiulėmis spurgomis ir obuoliais. Smagu buvo. Daug sužinojome.“
       Plačiau rašoma LEU svetainėje adresu 
       https://leu.lt/lt/leu_naujienos/universiteto-naujienos/labas-gamta.html
      
Bendradarbiavimo sutartis su LEU
     2014 m. lapkričio 12 d. mokyklos direktorė Diana Slepakovienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos edukologijos universiteto rektoriumi Algirdu Gaižučiu. Bendra veikla numatyta skatinti universiteto ir mokyklos partnerystę abiem šalims naudingose švietimo įstaigų veiklos tobulinimo, pedagogų profesijos propagavimo, tiriamosios, metodinės, organizacinės ir dalykinės pagalbos mokytojams teikimo srityse.      
     Prieš iškilmingą pasirašymo ceremoniją LEU rektorato posėdžių salėje buvo organizuota apvalaus stalo diskusija tema „Mokytojo rengimo kokybė socialinės partnerystės kontekste“. Diskusijoje dalyvavo ir sutartis pasirašė 8 Vilniaus pradinės mokyklos ir 8 pradinės mokyklos iš įvairių Lietuvos vietovių. 
      Daugiau informacijos galima rasti: 
              http://www.leu.lt/lt/leu_naujienos/susitikimai-ir-vizitai/leu_mokyklos_diskusija.html
   http://www.leu.lt/lt/umf_ugdymo_pagrindu_katedra/upk_naujienos/apvalaus-stalo-diskusija-1k9d.html
Bendradarbiavimo sutartis
   2013 m. birželio 5 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos edukologijos universitetu, Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurine mokykla ir Vilniaus „Šviesos“ pradine mokykla. 
        Numatyta bendra veikla: 
1) mokiniai dalyvauja universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Dailės katedros organizuojamuose specialiuose užsiėmimuose; 
2) mokiniai supažindinami su įvairiomis dailės technikomis; 
3) mokiniai supažindinami su LEU, jos resursų baze; 
4) universiteto studentams sudaromos sąlygos atlikti pedagogines praktikas ir dalyvauti mokyklų organizuojamuose renginiuose; 
5) mokyklos dalyvauja bendruose su LEU moksliniuose tyrimuose.
„Specialiųjų poreikių ugdymas 6-iose Vilniaus m. pradinėse mokyklose“
        2012 m. spalio 19 d. vyko renginys, skirtas mokyklos 20-mečio paminėjimui. Renginyje dalyvavo 54 įvairių organizacijų ir švietimo įstaigų atstovai bei jų kuratoriai. Jo metu buvo pristatytos mokykloje vykdomos įvairios veiklos ir projektai. 
     Pristatant ES struktūrinių fondų projektą „Specialiųjų poreikių ugdymas 6-iose Vilniaus m. pradinėse mokyklose“, buvo aptarti nuveikti darbai, įvertintas projekto naudingumas. Savo vertinimus ir pastebėjimus išsakė projekte dalyvavę partneriai bei projekte dalyvavusių mokinių tėvai. Mokykla projektą vykdė nuo 2011 m. kovo 23 d. iki 2012 m. gruodžio 21 d. Jo metu buvo teikiama pagalba mūsų ir projekte dalyvaujančių mokyklų – partnerių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
     Džiaugiamės, kad projekte dirbusių specialistų dėka mokiniai pasiekė geresnių ugdymosi rezultatų. Projekto metu buvo organizuota įvairi neformalaus ugdymo veikla. Mokinius nudžiugino kūrybingai organizuoti paskutiniai užsiėmimai ir neformalaus ugdymo programos baigimo pažymėjimai. 
Konferencija „Švietimo paslaugų kokybės bendro lavinimo mokyklose vaikams su specialiais poreikiais tobulinimas”
        2011 m. gruodžio 27 d. Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje organizuota atvira projekto „Švietimo paslaugų kokybės bendro lavinimo mokyklose vaikams su specialiaisiais poreikiais tobulinimas” rezultatų aptarimo konferencija. Joje dalyvavo 41 dalyvis: Vilniaus miesto mokyklų administracijų atstovai, mokiniui pagalbą teikiantys specialistai ir mokytojai. Konferencijoje buvo pasidalinta mintimis apie mokykloje vykdytas veiklas ir pakviesta įsijungti į projektą, nes Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla yra bazinė šio projekto mokykla.
Edukacinis projektas – „Švietimo paslaugų kokybės bendro lavinimo mokyklose vaikams su specialiaisiais poreikiais tobulinimas”
     Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje vykdomas PLF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“ 2011 -2013 m. edukacinis projektas – ”Švietimo paslaugų kokybės  bendro lavinimo mokyklose vaikams su specialiaisiais poreikiais tobulinimas”.        
      Numatytos šios veiklos:
*seminaras mokytojams ir specialistams apie pradinio ugdymo bendrosios programos pritaikymą specialiųjų poreikių vaikams;
* mokymo priemonių (kompiuteris, demonstracinė lenta ir projektorius) įsigijimas;
* atvejų aptarimai mokytojams, specialistams;
* socialių bendravimų įgūdžių lavinimas vaikams;
* atvejų aptarimai mokyklos bendruomenės nariams, sprendžiant ypač nekasdieninius vaikų ugdymo klausimus;
* adaptaciniai mokymai 1 ir 4 klasių tėvams;
* projekto rezultatų sklaida – konferencija.
       Šioms veikloms numatyta projekto išlaidų suma – 34 258 Lt (2011-06-2011-12).                
    Projekto iniciatorius: NVGN“ Vilniaus  SOS vaikų kaimas“, atstovaujamas direktoriaus Dainiaus Miežio. 
  Projekto partneris: Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla, atstovaujama direktorės Dianos Slepakovienės.        
    Projekto partneris: Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba, atstovaujama direktorės Romos Vidos Pivorienės.
Projektas „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 6-iose Vilniaus m. pradinėse mokyklose“
      2011 m. kovo 1 d. Europos socialinio fondo agentūroje mokyklos direktorė D. Slepakovienė pasirašė projekto „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 6-iose Vilniaus m. pradinėse mokyklose“ finansavimo ir administravimo sutartį. 
        LR ŠMM priėmė sprendimą suteikti finansavimą projektui, remdamasis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr.1. 
             Projekte dalyvavo 6 Vilniaus miesto pradinės mokyklos (pareiškėjas – Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla, partneriai – Vilniaus Filaretų pradinė mokykla, Vilniaus Žėručio pradinė mokykla, Vilniaus „Atžalyno“ pradinė mokykla, Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla, Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla). 
               Projekto vykdymo laikotarpiu (2011-04 – 2012-06) buvo numatyta: 
 *    specialiosios padagoginės pagalbos paslaugų teikimas mokyklose; 
 * neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų teikimas mokslo metų laikotarpiu (neformalus ugdymas) mokyklose; 
 * neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų teikimas vasaros atostogų metu (stovyklos). 
           Projektui įgyvendinti buvo skirta 319 230 Lt. Projektas 100 % finansuojamas iš ES socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”
        2009-2011 m. m. mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius” projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”. Mokytojai aprūpinti  baldais, IKT, stacionaria ir mobilia įranga, skirta mokytojams pasirengti ugdomajai veiklai ir darbui su elektroninėmis švietimo sistemomis.
Tarptautinis projektas
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ paprojektis

   Paprojekčio pavadinimas Mokytojų ir kitų mokyklos specialistų kompetencijų stiprinimas kūrybiškumo, vaizduotės ir vaikų poreikio skaityti skatinimo srityse
       Paramos gavėjas Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
       Paprojekčio sutarties Nr. 2004-LT-0029-SAC-2EEE/NOR-02-039
       Paprojekčio trukmė 10 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2010 m. rugsėjo 30 d.
       Paprojekčio vertė 354.409,70 Lt
       Skirta paramos suma 301.248,25 Lt
    Paprojekčio tikslai Tobulinti mokytojų ir kitų mokyklos specialistų profesines kompetencijas kūrybiškumo, aktyvesnio vaikų vaizduotės naudojimo ugdymo procese ir vaikų poreikio skaityti skatinimo srityse.
           Paprojekčio metu vykdomos veiklos Mokytojų ir kitų mokyklos specialistų kompetencijos buvo keliamos per praktinių seminarų ciklą kūrybiškumo, vaikų vaizduotės lavinimo ir skatinimo skaityti srityse. Seminarai tarpusavyje turėjo loginį nuoseklumą ir eiliškumą
         Problemos, kurias norima spręsti vykdomu paprojekčiu Šiuo paprojekčiu buvo siekiama inicijuoti mokytojų ir kitų mokyklos specialistų trūkstamų kompetencijų (darbo efektyvumui užtikrinti reikiamų žinių, mokėjimų ir įgūdžių) tobulinimą, skatinant savo darbe būti kūrybiškesniais ir dažniau naudoti vaikų vaizduotę ugdymo procese, taip pat skatinant jaunesniojo ir viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikus skaityti ir formuojant šeimos teigiamą požiūrį į skaitymo svarbą.
      Paprojekčio tikslinė grupė Mokytojai ir kiti mokyklų specialistai, pvz. bibliotekininkai, psichologai, mokyklos socialiniai darbuotojai, neformaliojo ugdymo koordinatoriai (iš viso 100 iš 12 Lietuvos mokyklų), taip pat mokyklų administracijų atstovai (iš viso 20). Netiesioginiai paprojekčio naudos gavėjai – mokytojų ir kitų mokyklos specialistų kolegos, kitų mokyklų darbuotojai, mokiniai ir jų šeimos.
             Paprojekčio dalyvių skaičius 120
            Laukiami rezultatai 1 seminaras mokyklų administracijų atstovams, 3 seminarai kūrybiškumo, vaizduotės temomis, 3 seminarai vaikų poreikio skaityti skatinimui, 1 įvertinimo seminaras, iš viso 304 akad. val. seminarų. Paprojekčio metu įgytas kompetencijas mokytojai ir kiti mokyklos specialistai tiesiogiai taikys savo darbe, savo darbui suteikdami naują kokybės standartą, gerąja paprojekčio patirtimi dalinsis su savo kolegomis.
Paramos programa „Pienas vaikams”
         Nuo 2013 m. mokykla  dalyvauja AB „Žemaitijos pienas“ vykdomoje ES pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. 
         Pagal programa visiems 1-4 klasių mokiniams  nemokamai  dalinami „Žemaitijos pieno“ gaminiai: jogurtai, varškės sūreliai, plėšomos sūrio lazdelės ir kt.
Programa „Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose”
    Nuo 2012 m. mokykla dalyvauja ES „Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose” programoje. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika. Nuo 2013 m. rugsėjo produktus mokyklai tiekia UAB „Vaisiai Jums”. Šį įmonė vaisius tiekia tik išskirtinės kokybės ir iš Lietuvos ūkių.
          Pagal programą visi 1-4 klasių mokiniai vaisius ir daržoves gauna nemokamai.