Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Mūsų rūpesčiai
Mokyklai labai trūksta kompiuterių (jie reikalingi elektroninio dienyno pildymui).
BŪSIME DĖKINGI net už naudotus kompiuterius.