Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Mokyklos istorija
Mokyklos pastatas pastatytas 1982 metais. Šiose patalpose net 10 metų veikė vaikų darželis.
1992 metų rugsėjis čia sukvietė pradinukus iš šalia gyvavusios vidurinės mokyklos.
Mokykla dirbo dviem pamainomis. Mokykloje buvo 22 klasės. Mokėsi apie 500 mokinių.
Mokyklą įkūrė ir jai beveik metus vadovavo direktorė Bronislava Miknevičienė.
Dvejus metus direktore dirbo Birutė Aleknaitė, trejus – Lionė Gaidelienė.
Nuo 1998 metų mokyklai vadovauja Diana Slepakovienė.
Nuo 2006 metų mokiniai mokosi vienoje pamainoje.
2006 metais mokykloje įsteigta pirmoji Lietuvoje klasė mokiniams, turintiems elgesio ir
emocijų sutrikimų.
Mokykloje vykdyti projektai, akcijos
*  „Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese“ (2000-2004 m.)
*  Priklausomybių prevencija-atsparumo įgūdžiai vaikams ir jaunimui (Paramos vaikams centras) (2003-2005m.)
*  „Mūsų Ramovės metai – senosios baltų kultūros metai pradinėje mokykloje“ (2002-2003 m.m.)
*  „Papildomas ugdymas pradinėje mokykloje – kūrybinių bandymų erdvė“ (2003-2004 m.m.)
*  Bendruomenės šventė „Keturi vaikystės vėjai“ (2004-2005 m.m.)
*  Vokietijos Rostoko projektas „Gamtamokslinis ugdymas mokykloje“ (2004-2009 m.)
*  „Susipažinkime su Europos sąjungos valstybėmis“ (2006-2007 m.m.)
*  „Mes – prieš žalingus įpročius“ (2007-2008 m.m.)
*  „Vilnius buvo, yra ir bus“ (2008-2009 m.m.)
*  „Patyčioms – ne!“ (2009-2010 m.m.)
*  „Jei turi teisių, turi ir pareigų“ (2010-2011 m.m.)
*  „Pradžiugink medį“ (nuo 2010-2011 m.m. iki 2014-2015 m.m.)
*  „Advento belaukiant“ (2010-2011 m.m.)
*  „Sėjame gerumą“ (2010-2011 m.m.)
*  Nuo 2010 m. (kasmet) organizuojama akcija „Gerumo savaitė“
*  Nuo 2010 m. (kasmet) organizuojama akcija „Šypsenėlė“ (mokinių elgesio kultūrai ugdyti)
*  Nuo 2011 m. mokykla dalyvauja Vilniaus miesto VŠĮ „Vaikų labui“ inicijuotoje akcijoje „Savaitė be patyčių“
*  „Visi vienodi, visi skirtingi“ (2011-2012 m.m.)
*  Nuo 2011 m. (kasmet) organizuojamos „Pirmokų krikštynos”
*  „20-mečio sodas“ (2012-2013 m.m.)
* „Draugiškas internetas“ (2013-2014 m.m.)
* „Sportuoju-ugdau valią“ (2014-2015 m.m.)
* „Pasimatuok profesiją“ (2015-2016 m.m.) 
* „Susipažink, sportuok ir tobulėk“ (2016-2017 m.m.) 

     Nuo 2018 m. mokyklos veikla pradėta planuoti kalendoriniais metais. „Mokykloje vykdyti projektai, akcijos“, „Mokyklos organizuoti renginiai Vilniaus miesto, respublikos mokiniams ir mokytojams, svečiams iš užsienio“ ir „Mokyklos mokinių dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose“ fiksuojami veiklos plano ataskaitose (pridedama).
Mokyklos organizuoti renginiai Vilniaus miesto, respublikos mokiniams ir mokytojams, svečiams iš užsienio
* 2005 m. dalyvavome edukaciniame projekte „Statykime operą”. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai pastatė operą „Kabakšt kabaldakšt“.
* Nuo 2006 m. (kas dvejus metus) mokykloje organizuojama Vilniaus m. pradinių klasių mokinių lėlių teatrų šventė „Medinis arkliukas“.
* 2007 m. vyko Vilniaus m. pradinių klasių mokytojų ir mokinių karpinių paroda „Lietuvos šalelė“, skirta B. Brazdžionio gimimo 100-osioms metinėms paminėti. 
*  2007 m. organizuota metodinė diena Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams (LPUPA nariams), Kauno miesto pradinių mokyklų vadovams. 
* 2008 m. organizuota metodinė diena Vaiko raidos centro vaikų psichiatrijos skyriaus specialistams, Kėdainių specialiosios mokyklos administracijai ir švietimo pagalbos specialistams.  
* 2009 m. vyko Vilniaus m. pradinių klasių mokinių ir mokytojų darbų paroda, panaudojant antrines žaliavas „Neišmesk, bet panaudok!“.
* 2010 m. organizuota metodinė diena Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, Vilniaus miesto socialiniams pedagogams.  
* Nuo 2010 m. (kasmet)  organizuojama Vilniaus m. pradinių klasių mokinių medžių puošimo šventė „Pradžiugink medį“.
*  2011 m. mokykloje organizuota LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos 2011-2013 m. edukacinės programos konferencija „Švietimo paslaugų kokybės bendro lavinimo mokyklose vaikams su specialiaisiais poreikiais tobulinimas”.
* 2011 m. vyko Vilniaus miesto 1-4 kl. meninio skaitymo konkurso 2 etapas.
* 2012 m. vyko Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiada 3-4 klasių mokiniams.
* Nuo 2013 m. (kasmet) organizuotos šventės „Ieškome lobių“ Vilniaus Šeškinės mikrorajono priešmokyklinių grupių vaikams.
* Nuo 2013 m. kasmet organizuojama Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių, lankančių etikos pamokas, viktorina „Esu tolerantiškas“, skirta tolerancijos dienai paminėti.
*  2013 m. organizuota metodinė diena Vilkaviškio rajono pagalbos mokiniui specialistams.  
* 2013 m. skaitytas pranešimas ir pristatytas stendinis pranešimas LEU tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacija: nuo atskirties įtraukties link“. 
* 2014 m. organizuotas Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras”.
* 2014 m. organizuota metodinė diena Jonavos rajono švietimo pagalbos specialistams ir mokytojams.
* 2015 m. organizuota metodinė diena Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjui, pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų administracijos atstovams.
* 2015 m. skaityti pranešimai konferencijose: 1. „Kūrybiškas pasakų pritaikymas ugdymo procese” (organizatoriai Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas”  ir VšĮ „Vaikų ugdymas”). Pranešimas „Augame su pasaka”. 2. „Darbas su specialiųjų poreikių vaikais. Pasidalinimas gerąją patirtimi” (organizatoriai Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas bei Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis). Pranešimai: „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo  mokykloje“ ir „Ugdymo proceso organizavimas mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“.  3. „Šypsausi – esu sveikas ir laimingas” (organizatorius Vilniaus Naujininkų mokykla). Stendinis pranešimas „Žaisdami formuojame sveiką gyvenimo būdą”. 
* nuo 2015 m. (kasmet) organizuojami šalies 1-5 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivaliai „Advento tyloje‘‘, kurie vyksta Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje. 
* 2015 m. muzikos mokytojo dr. E. Veličkos vestos atviros pamokas muziką studijuojantiems Vokietijos studentams iš Hochschule für Musik Würzburg (aukštosios muzikos mokyklos) ir jų dėstytojams.
* 2016 m. organizuota metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdant mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų“ Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistams ir mokyklos-darželio „Bitutė“ kolektyvui. 
* 2016, 2017, 2018 m. organizuota Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.
* 2016 m. pristatytas stendinis pranešimas „Įtraukiojo  ir neformalaus ugdymo pasiekimai, kuriais didžiuojamės“ (LEU vykusioje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“).   
* 2016 m. Vilniaus m. savivaldybėje skaitytas  pranešimas  „Saugios aplinkos kūrimas ugdant elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus“ (Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos organizuotoje konferencijoje „Mūsų mokykla: saugią atmosferą kuriame kartu“). 
* 2017 m. organizuota metodinė diena „Gerosios patirties sklaida ugdant mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų“  Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
* 2017 m. organizuota metodinė diena „Gerosios patirties sklaida sprendžiant integruotų specialiųjų poreikių mokinių ugdymo problemas mokykloje“ Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinės mokyklos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
* 2017 m. pasidalinta patirtimi apie vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymą su užsienio valstybių studentais ir dėstytojais, partnerių teisėmis dalyvaujančiais Erasmus+ strateginių partnerysčių programos  projekte „Inclusive Education in Early Childhood: Developing Good Practices“. 
* 2017 m. bendradarbiaujant su VPPT mokykloje organizuota konferencija „Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“, skirta specialiosios klasės įsteigimo 10-mečiui paminėti. 
* nuo 2017 m. (kasmet) bendradarbiaujant su Vilniaus Balsių progimnazija LEU koncertų salėje organizuojami respublikiniai festivaliai „Virš vaivorykštės“. Festivalis skirtas kompozitorės Neringos Lapinskienės kūrybai puoselėti. 
Mokyklos mokinių dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose
* Lėlių teatras „Šeškiukai“ dalyvavo: Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventėje „Molinuko teatras“ (2005 m.); Lietuvos lėlių teatrų šventėje Kaune (2006 m.); Tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje „Šypsosi lėlės ir vaikai“ (2006 m.); Lietuvos lėlių teatrų šventėje „Karūna“ (kasmet nuo 2006 m.); Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių lėlių teatrų šventėje „Medinis arkliukas“(nuo 2006 m. kas dvejus metus); dienos centre „Atgaiva“ (2016 m.). 2014 m. už lėlių teatro meno puoselėjimą, kūrybišką, nuoširdų darbą su vaikais, teatro veiklos 20–čio proga „Šeškiuko“ įkūrėjoms ir vadovėms, įteikta Vilniaus m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento padėka. 
* Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Sukutis“ ir Renesanso šokių kolektyvas „Arcus“ dalyvavo moksleivių menų festivalio „Džiaukimės drauge“ baigiamajame koncerte „Siemens“ arenoje (2006 m.); tarptautiniame šokių festivalyje „Šoku tau“ Mažeikiuose (2007 m.); visuotinėje dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m.); „Pilies festivalyje“ (kasmet nuo 2009 m.); tradicinėje „Šokių fiestos“ šventėje (Švenčionių raj. Pabradės meno mokykla) (2011 m.); X nacionaliniame vaikų ir jaunimo teatralizuotame muzikos projekte „Mes pasaulis“ (finalas „Forum Palace“) (2012 m.); Moksleivių dainų šventėje  „Mūsų vardas – Lietuva“ (2012 m.); šokių šventėje-konkurse „Metų perliukas – 2013“ (2013 m.); liaudiškų šokių festivalyje „Žilvitis“ (2013 m.); Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos iškilmingoje vėliavų pakėlimo ceremonijoje S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros rūmų(2013 m.); Valdovų rūmų atidarymo ceremonijoje (2013 m.); Dainų šventėje „Čia – mano namai“ (2014 m.); Helsinkio Manerheimo vaikų gerovės sąjungos namuose (2015 m.); Marijampolės kolegijos organizuotame Respublikiniame festivalyje „Šokio korys“ (2015 m.); Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti koncerte Latvijos Tervetės gamtos parke (2015 m.); LEU „Menų diena“ (LEU šokio pedagogikos studentų baigiamųjų kūrybinių darbų pristatymas) (2015 m.); Istorinio šokio dienoje „Polonezo ritmu“ Valdovų rūmuose (2015 m.); „Poezijos pavasaris 2015“ baigiamajame renginyje Vilniaus universiteto Sarbievijaus kieme (2015 m.); „Amatų diena“   Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazijoje (2015 m.), dienos centre „Atgaiva“ (2016 m.),  Vilniaus Žemynos progimnazijoje vykusiame renginyje, skirtame M. O. Oginskio 250-osioms metinėms paminėti (2016 m.),  Vilniaus Antavilių pensionate (2016 m.), Punsko  Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje (2016 m.); Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums – viena“ (2016 m.); koncertinė kelionė į Laplandiją  (2017 m.); festivalyje „Fantazijos akimirkos“ Vilniaus „Ateities“ mokykloje (2017 m.); respublikiniame šokių festivalyje „Nupinsim šokių pynę“ Simono Daukanto progimnazijoje (2017 m.); dalyvavo LEU IV kurso šokio pedagogikos studentų baigiamųjų darbų pristatyme (2017 m.); tarptautinės šokio dienos koncerte „Šokis mus vienija 2017“ Vilniaus Balsių progimnazija (2017 m.); koncertavo Lenkijoje, Vidugirių lietuviškoje mokykloje (2017 m.); koncertavo Latvijoje, Lietuvių bendruomenės mokykloje (2017 m.).
* Mokyklos sportininkai kasmet dalyvauja Vilniaus m. mokinių sporto žaidynių „Kvadrato“ ir „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“   varžybose bei tampa prizininkais. Pirmoji nugalėtojų  taurė buvo iškovota  1996 metais. Sportininkų pasiekimai: 47 – osios moksleivių spartakiados „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” nugalėtojai, 57 – ųjų   mokinių sporto žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ nugalėtojai, 58 – ųjų  mokinių sporto žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ nugalėtojai. 2007 m. Vilniaus m. mokinių sporto žaidynėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ mokyklos komanda tapo  1 – osios vietos laimėtojais ir atstovavo Vilniaus miestą Lietuvos zoninėse varžybose bei laimėjo  1 – ąją vietą. Vilniaus m. meras Juozas  Imbrasas už nuoširdumą, supratimą, paramą ir bendradarbiavimą skatinant kūno kultūrą ir sportą tarp Vilniaus miesto moksleivių  garbės raštais apdovanojo direktorę ir būrelio vadoves. 2012 m. Vilniaus m. mokinių sporto žaidynėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  komanda tapo 1 – osios vietos laimėtoja. 2015-2016 mokslo metais Vilniaus m. mokinių sporto žaidynėse  ir Lietuvos zoninėse varžybose „Kvadrato“  komanda tapo nugalėtoja. Tai buvo pirmas kartas, kada Vilniaus miesto komanda pasiekė tokių ženklių rezultatų „Kvadrato“ varžybose.
* Pop choras „Garsiukai“ dalyvavo edukaciniame projekte „Statykime operą” (Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje pastatė operą „Kabakšt kabaldakšt“, 2005 m.), X nacionaliniame vaikų ir jaunimo teatralizuotame muzikos projekte „Mes pasaulis“ (finalas „Forum Palace“) (2012 m.), VII-ame tarptautiniame populiariosios dainos festivalyje „Baltumo šventė 2013“ (2013 m.); šalies 1-5 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalyje „Advento tyloje“ (nuo 2015 m.), kuris vyko Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje; Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalyje „Šviesa“, kurį organizavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija (2016 m.); koncerte skirtame „Vaikų ginimo dienai“ paminėti, kurį organizavo Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (2016 m.). 
Šokių grupė „Džaivas“ dalyvavo respublikiniame šokių  konkurse „Šypsenų vaivorykštė“ (2016, 2017 m.); respublikiniame šokių  kompozicijų konkurse-festivalyje „Trakų pavasaris“ (2017 m.); šokių konkurse „Pinavijos žiedai“ (2017 m.).
* Futbolo būrelis dalyvavo masinio futbolo  pradinių mokyklų  turnyre „Pradinukų futbolo lyga“, kurį organizavo Lietuvos futbolo federacija (2017 m.).
* 2008 m. gauta LR Seimo narės V. Blinkevičiūtės padėka už dalyvavimą Šeškinės ir Viršuliškių seniūnijų kūrybos darbų parodos LR Seime atidarymo šventėje.
* 2012 m. gauta LR Seimo nario A. Ažubalio padėka už dalyvavimą Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje organizuotame Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo dienos minėjime.
* 2016 m. LEU rektorius akad. Algirdas Gaižutis įteikė padėką mokyklos direktorei D. Slepakovienei už pagalbą ugdant universiteto studentus, už dažną dalyvavimą studijų programų tarptautiniuose vertinimuose, dalyvavimą Švietimo vadybos ir lyderystės nuolatinių studijų  programos magistrų baigiamųjų darbų gynimo vertinime.
* 2017 m. gauta LR Ūkio ministro Virginijaus Sinkevičiaus padėka už dalyvavimą jo organizuotoje parodoje, skirtoje Vasario 16-ai ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios dienoms paminėti. 
* 2017 m. specialiosios klasės mokytoja D. Maminskienė nominuota inovatyviausio mokytojo vardui.