Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Filosofija
      Nuo pirmųjų žingsnių prasideda visos didžios kelionės. Žengti drąsiai, palydėti atsakingai, eiti kartu.
Vizija
    Mokykla – saugi, orientuota į vaiką, turinti tinkamas sąlygas optimaliausiam ugdymui(si), puoselėjanti tradicijas ir atvira kaitai.
Misija
     Mokykla, teikdama kokybišką pradinį išsilavinimą, kurdama šiuolaikišką ir saugią mokymosi aplinką, siekia atskleisti vaiko kūrybines galias, moko jį pažinti, atrasti ir pasirinkti.
Prioritetai
1. Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas orientuotas į Geros mokyklos koncepciją.             
2. Gyvenimo įgūdžių formavimas atsižvelgiant į nūdienos saugios ir sveikos gyvensenos poreikius.