Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Ugdymas
    2018-2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi birželio 4 d. Mokslo metai pagal pradinio ugdymo programą mokyklos tarybos sprendimu (Mokyklos taryboje 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Protokolo Nr. MT-02) skirstomi pusmečiais:
I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 15 d.
II pusmetis – sausio 16 d. – birželio 4 d.
    Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.