Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Mokiniui pagalbą teikiantys specialistai
Žydra Jackūnienė
Vyresnioji logopedė

Ligita Monkevičienė
Vyresnioji specialioji pedagogė (vaiko priežiūros atostogos)

Regina Petkevičienė
Specialioji pedagogė

Rima Erdogan
Specialioji pedagogė

Daiva Bagdonienė
Vyresnioji socialinė pedagogė

Agnė Kriščiūnaitė
Socialinė pedagogė 
Mokiniams ir mokytojams pagalbą teikiantys specialistai
Auksė Poškevičienė
Bibliotekininkė 

Lina Štelmokaitienė
Mokinių sveikatos priežiūros specialistė 

Gintaras Jukna
Inžinierius-kompiuterininkas 

Jurgita Stiklioraitytė
2-4e spec. mokytojos padėjėja

Genovaitė Motuzienė
2a klasės mokytojos padėjėja

Agnė Kriščiūnaitė
4b, 4a  klasių  mokytojų padėjėja

Apolionija Šukelienė
2d klasės mokytojos padėjėja

 Loreta Drazdauskienė
2c klasės mokytojos padėjėja

Irena Lisinienė
2b klasės mokytojos padėjėja

Rūta Narčytė
1c klasės mokytojos padėjėja