Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
MOKYKLOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMO IR/AR KARANTINO LAIKOTARPIO VALDYMO GRUPĖ, VALDYMO PLANAS, VEIKSMŲ PLANAS
2021 m. veiklos planas
2020 metų mokyklos veiklos ataskaitos
          Pateikiamos Mokinių tėvų komiteto susirinkimo ir Mokyklos tarybos posėdžio metu pristatytos 2020 metų veiklos ataskaitos.
Darbo tvarkos taisyklės
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DOKUMENTAI
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
Darbo apmokėjimo sistema ir jos pakeitimai
Ugdymo planas
Mokyklos nuostatai
Prisegti failai
Strateginis planas
MOKYKLOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS
FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
MOKYKLOS APGAULĖS IR KORUPCIJOS TVARKOS APRAŠAS