Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Metinės veiklos planas
2019 metų mokyklos veiklos ataskaitos
Pateikiamos Mokinių tėvų komiteto susirinkimo ir Mokyklos tarybos posėdžio metu
pristatytos 2019 metų veiklos ataskaitos.
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DOKUMENTAI
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
Darbo apmokėjimo sistema ir jos pakeitimai
Ugdymo planas
Mokyklos nuostatai
Prisegti failai
Darbo tvarkos taisyklės
Strateginis planas
MOKYKLOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS
FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
MOKYKLOS APGAULĖS IR KORUPCIJOS TVARKOS APRAŠAS