Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla
Izabelės pergalė konkurse „Laiškai draugystei“
    KINGS Lietuva kartu su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija pakvietė 2-12 klasių mokinius dalyvauti laiškų rašymo ir/arba atvirukų kūrimo konkurse „Laiškai draugystei“.     
   4b klasės mokiniai ( mokytoja Vita Zakienė) šiam konkursui kūrė atvirukus – sveikinimus.  
    Minėdami diplomatinių santykių atkūrimo/užmezgimo 30-mečius bei 100-mečius, vaikai gvildeno draugiškų tarptautinių santykių idėjas, kūrybiškai pristatė savo šalį bei interpretavo, kas vaikams yra šalių tarpusavio draugystė.   Šešių klasės mokinių darbeliai dalyvavo respublikiniame konkurse.
  Sveikiname visus dalyvius, bet ypatingai  – Izabelę Pilkaitę, vieną iš 16-os  konkurso laimėtojų. Ji savo atviruką skyrė labai drąsiai šaliai Islandijai. Ši šalis  prieš 30 metų pasauliui paskelbė: Lietuvai TAIP!     
     Izabelei  atiteko KINGS Lietuva ir LR URM prizai bei “Nieko rimto” leidyklos knygos, diplomas ant kurio pasirašė ir sveikinimus perdavė Lietuvos užsienio reikalų ministras – Gabrielius Landsbergis ir KINGS Lietuva vadovė – Meida Kontorovičiūtė. 
    
Diplomai, padėkos, garbės raštai
Liepos pergalė konkurse ,,Gyvybės medis”
   
 2c klasės mokinė Liepa dalyvavo Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio organizuotoje kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Gyvybės medis” ir tapo 2 vietos laimėtoja.             
     Sveikiname Liepą.                                                                                                                                                                                                  Mokytoja Zita Kuzmienė
Respublikinis fotografijų konkursas „Žemės mintys“
       Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras organizavo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių fotografijų konkursą „Žemės mintys“. Konkursas skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Konkurse dalyvavo 175 dalyviai iš 26 ugdymo įstaigų. 
     Sveikiname mūsų mokyklos 3b. klasės mokinį Jokūbą Vaiciuką tapus laureatu 7-14 m. amžiaus grupėje. Ačiū Jokūbo tėveliams, mokytojai Rūtai Upenieks, socialinei pedagogei Daivai Bagdonienei už palaikymą ir padrąsinimą dalyvaujant konkurse.
      Sėkmės Tau, Jokūbai! Džiugink visus ir toliau gražiais gamtos vaizdais.
Matas – lankstinuko konkurso laureatas
           

      2a klasės mokiniai (mokytoja Dangira Petkevičienė)  dalyvavo Vilniaus miesto lankstinuko konkurse ,,Aš saugus“. Mato Saldūno sukurtas  lankstinukas  buvo apdovanotas diplomu. Sveikiname nugalėtoją. 
  
Pergalė plakatų konkurse
     4b klasės mokiniai ir mokytoja Vita Zakienė džiaugiasi ekologijos virusais, kurie padėjo iškovoti pergalę  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto  „Saugome  gamtą aplink mus“ konkurse „Aš augu darnioje Vilniaus miesto aplinkoje“. Konkursas organizuojamas siekiant sudaryti sąlygas, kad būtų išgirstas vaikų balsas aplinkosaugine tema: sukuriami vaikų iliustruoti plakatai su aplinkos taršos prevencijos devizu.
       „Gaudom ekologijos virusus “ – kviečia ketvirtokai, gavę dovanų tentą su savo sukurtu plakatu. 
Patricija – piešinių konkurso „Gyvename sveikai“ laureatė
     2c klasės mokiniai dalyvavo Vilniaus saugaus miesto centro organizuotoje piešinių  parodoje „GYVENAME SVEIKAI“. Piešinių konkursas vyko nuotoliniu būdu.  Galima buvo pateikti ne daugiau kaip 5 darbus. Konkurse dalyvavo 94 ugdytiniai iš 25 Vilniaus miesto ugdymo įstaigų.  Džiaugiamės, kad Patricijos S. darbas komisijos sprendimu pripažintas geriausiu piešiniu.
                                                                                                                                        Mokytoja Zita Kuzmienė
Piešinių konkurso „Saugus internetas“ laureatai – pirmokai
    Pirmąją nuotolinio mokymosi savaitę viena iš pagrindinių temų, gvildenamų pamokų metu – saugus internetas. Dabar, kai vaikai neišvengiamai daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio ekrano, tampa ypač svarbu ugdyti saugų bendravimą internete.             Trečiadieniais šia tema vyksta pamokėlės, kurias veda
 socialinė pedagogė.  Norime pasidžiaugti, kad net trys 1b klasės mokiniai tapo laureatais respublikiniame Nacionalinės švietimo agentūros kartu su partneriais vykdytame  saugaus interneto piešinių konkurse.  Vaikų laukia šaunūs prizai, o mes norime su jumis pasidalinti vaikų darbeliais.

                                                    1b kl. mokytoja Rimtė Urbaitė ir socialinė pedagogė Agnė Kriščiūnaitė 
Svajonių torto/pyrago piešimo konkurso laureatai
      Lapkričio 6 d. – Torto diena. Šiai dienai paminėti Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pakvietė Lietuvos mokinius dalyvauti Svajonių torto/pyrago piešimo konkurse. 4b ir 4c klasių mokiniai atsiliepė į kvietimą. Jie ne tik kepė pyragus, vaišino jais draugus, bet ir piešė piešinius bei labai džiaugėsi įvertinimais – net trijų mokinių piešiniai įvertinti pagrindiniais prizais. Jais džiaugėsi Juna Kuklieriūtė (4b), Ditė Brokoriūtė (4b) ir Juna Česnulevičiūtė (4c). Gabrielės Kairevičiūtės (4b) piešinys pelnė vieną iš smulkesniųjų prizų. Ačiū už gražius tortus. 
                                                                                                      Mokytojos Vita Zakienė ir Jūrtė Mocartienė
Vaikų piešinių konkurso „ELEKTRONIKA – NAUDA, ATLIEKOS – NE BĖDA!“ laureatai
   Asociacija „EEPA“  organizavo pradinių klasių mokinių piešinių konkursą  „ELEKTRONIKA – NAUDA, ATLIEKOS – NE BĖDA!“ Dalyvaudami konkurse vaikai turėjo galimybę atskleisti kūrybinius gebėjimus, ugdyti  sąmoningumą, formuoti tinkamus elektronikos ir baterijų bei akumuliatorių atliekų rūšiavimo įgūdžius. Vaikams buvo suteikta proga daugiau sužinoti apie elektronikos ir baterijų bei akumuliatorių atliekų rūšiavimą, gamtos saugojimą ir šias žinias perteikti, išreikšti bei įtvirtinti jiems patrauklia veikla. 
   Į kvietimą dalyvauti piešinių konkurse  atlsiliepė 4b klasės mokiniai (mokytoja Vita Zakienė)  – jie daug sužinojo apie elektronikos atliekų rūšiavimo naudą ir kūrė piešinius. Iš konkurse dalyvavusių 11 piešinių – net trijų mokinių darbai įvertinti diplomais. Pergale piešinių konkurse džiaugėsi Gabrielė Kairevičiūtė, Milda Lukšytė ir Julija Vitkauskaitė. Jų  piešiniai  eksponuojami Energetikos ir technikos muziejuje. 
2019-2020 m.m.
Sveikiname ir didžiuojamės
         Sveikiname 104 mokyklos mokinius, kurie mokslo metus baigė labai gerais įvertinimais ir buvo apdovanoti Pagyrimo raštais. 

     Didžiuojamės 83 mokiniais, kurie mokyklos vardą garsino už mokyklos ribų. Jiems suteikta “Šeškiuko garbės – 2020″ nominacija.

     Mokyklos Garbės knygoje įrašyti 88 mokyklos mokinių, mokinių tėvelių vardai už jų nuopelnus mokyklai (dėl karantino jie  negalėjo pasirašyti knygoje). Ačiū. 

Diplomai, padėkos, garbės raštai
Vilniaus miesto matematikos olimpiada
     Vasario 26 d. vyko Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos matematikai: 2b klasės mokinys  Domantas Valančius (mokytoja Rūta Upenieks), 3a klasės mokinys Adomas Pozdniakovas (mokytoja Lilijana Zmitrovičienė) ir 4c klasės mokinys Kristupas Čiurlionis (mokytoja Laimutė Gailienė). Sveikiname dalyvius ir džiaugiamės jų rezultatais. Domanto rezultatas – 6, Adomo – 13, Kristupo – 11. Kiekvienos klasės užduotis atliko apie 80 mokinių. 
Vilniaus miesto 4-ų klasių žingeidžių mokinių olimpiada
       Vasario 19 d. 4c klasės mokinys Kristupas Čiurlionis (mokytoja Laimutė Gailienė) dalyvavo Vilniaus miesto 4-tų klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje.   Olimpiadoje dalyvavo  26 Vilniaus mokyklų ketvirtų klasių mokiniai. Mūsų Kristupas užėmė 4 vietą.   Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokyklos mokiniu – Kristupu Čiurlioniu.
Sveikiname Vilnių su gimtadieniu
      Sausio 25 d. vilniečiai šventė Vilniaus gimtadienį. Miesto, o kartu ir visos Lietuvos, simboliu tapusiame Gedimino pilies bokšte lankytojai buvo kviečiami pasveikinti Vilnių.

  
   Gimtadienio išvakarėse 3b klasės mokiniai (mokytoja Vita Zakienė) kūrė sveikinimus, kuriuos mokiniai galėjo nunešti į Gedimino pilies bokštą.  Junos Kuklieriūtės sveikinimas buvo įvertintas Vilniaus miesto savivaldybės įsteigta dovana: prisiminimo ženkliuku bei apsilankymu dviems Fabijoniškių baseine.  Ačiū, Vilniau, už gražią šventę!
2018-2019 m.m.
NMPP rezultatai
     Jau paskelbti 2018-2019 m.m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo antrųjų ir ketvirtųjų klasių diagnostinių ir standartizuotų testų apibendrinti rezultatai. 
     Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.          
     Plačiau apie tai skaitykite nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt
Antros klasės mokinių matematikos olimpiada
     Vasario 13 d. mokykloje vyko antrų klasių mokinių matematikos olimpiada. Joje  dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės – iš viso 15 mokinių. 
      Sveikiname visus olimpiados dalyvius,  ypač džiaugiamės nugalėtojais:               
  I-oji vieta  - Juna Česnulevičiūtė (2c),              
 II-oji vieta  – Gustė Matulionytė (2a),      
 III-oji vieta – Juna Kuklieriūtė  (2b).
      Olimpiadą organizavo mokytoja Jūratė Mocartienė.
4c klasės mokiniai – piešinių konkurso laureatai
    Vilniaus saugaus miesto centras organizavo Vilniaus miesto vaikų piešinių konkursą „BŪK SVEIKAS“.  Konkurso tikslas – skatinti vaikus aktyviai domėtis sveikatai palankia gyvensena ir aktyviai dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje. Šiame konkurse dalyvavo septyni 4c klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Zitos Kuzmienės. 2019 m. sausio 24 d. mokiniai buvo pakviesti į baigiamąjį Vilniaus miesto vaikų piešinių konkurso „BŪK SVEIKAS“ renginį, kuriame diplomais ir dovanėlėmis buvo apdovanoti vertinimo komisijos išrinkti geriausių piešinių autoriai,  o  paskatinamaisiais prizais – piešinių autoriai, kurių darbai taip pat atitiko vertinimo kriterijus. Diplomus už geriausią piešinį gavo: Austėja Kravčenkaitė,  Liepa Černiauskaitė,  Augustas Binkis,  Deimantė Naidzinavičiūtė,  Gustė Luščinskaitė,  Paskatinamuoju prizu apdovanotos Aistė Kurkutytė ir  Gintė Odinaitė.
Eleonora – dailaus rašto konkurso laureatė
     Sausio mėnesį 2-4 klasių mokiniai pasitikrino, kaip jie moka rašyti dailyraštį. Rašė visi. Tik ne visiems tai pavyko atlikti dailiai ir be klaidų. Komisija atsakingai  vertino geriausiųjų darbus ir išrinko tris mokinius, kurie sausio 14 d. vyko į Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursą Vilniaus šv.Kristoforo progimnazijoje. Tai Juna Kuklieriūtė (2b), Luka Janovičiūtė (3a) ir Eleonora Gaidytė (4a). 
   Sveikiname Eleonorą – ji tapo Vilniaus miesto dailaus rašto konkurso laureate. 
   Didžiuojamės visais konkurso dalyviais. 

Ketvirtokų pergalė konkurse ,,Leliumoj 2018“
      Gruodžio 7d. 4a klasės mokiniai: Titas Skudas, Emilija Jurgel, Eivilė Miceikaitė, Milana Bajadžijeva, Rokas Kursevičius ir Mantas Zibalas dalyvavo  Vilniaus miesto moksleivių Advento – Kalėdų laikotarpio tautosakos bei tautodailės konkurse   „Leliumoj 2018“  ir tapo pagrindinio prizo „Elnias Devyniaragis“ laimėtojai -  kaip geriausia autentiškos dainos atlikėjų grupė.
     Mokinius rengė mokytojai Eirimas Velička ir Dangira Petkevičienė.
     Laureatai gavo dovaną ir visai klasei – apsilankymą žaislų muziejuje.         

      Emilija Jurgel dalyvavo ir tautodailės konkurse. Jos žaisliukai eglutei  buvo įvertinti diplomu ir gausybe prizų.              
      Didžiuojamės šauniaisiais lietuviškų tradicijų puoselėtojais.
Kristupas – konkurso „Mažųjų diktantas“ laureatas
     Gruodžio 5 d. vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Mažųjų diktantas“. Konkursas buvo sėkmingas  3c klasės mokiniui Kristupui Čiurlioniui (mokytoja Laimutė Gailienė). Jis iškvojo III-iąją vietą. 
     Sveikiname, didžiuojamės!
Eivilė ir Titas – mažųjų rašytojų konkurso laureatai
      Mokyklos jaunieji žurnalistai (vadovė Vita Zakienė) dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus Kolegijos  inicijuotame ekologinio švietimo konkurse ,,Gėlynas – žmogaus ir gamtos darnos atspindys“. Mokiniai papasakojo apie originalų mūsų mokyklos gėlyną – Pelargonijų piramidę. Džiugu, kad dviejų ketvirtokų – Eivilės Miceikaitės ir Tito Skudo – rašiniai už kūrybiškumą meniškai interpretuojant gėlyno kūrimo bei stebėjimo rezultatus įvertinti padėkomis bei gausybe dovanų. 
        Didžiuojamės savo mažaisiais rašytojais. Smagu, kad jų dėka apie mūsų Pelargonijų piramidę sužinojo ne tik Šeškinės gyventojai. 
2017 – 2018 m.m.
Pirmokų lietuvių kalbos olimpiada
      Gegužės 17 d. mokykloje vyko pirmų klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Joje  dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės – iš viso 15 mokinių. Sveikiname visus olimpiados dalyvius,  ypač džiaugiamės nugalėtojais:  
       I-oji vieta  -  Augustė Miknevičiūtė (1a )  ir Gustė Matulionytė(1a ). 
       II-oji vieta  -  Lėja Rukaitė  (1a ), Gabija Garlaitė (1c ), Ieva Marija Žvinytė (1c ).   
       III-oji vieta – Juna Kuklieriūtė  (1b ),  Julija Vitkauskaitė (1b ).                                                                            Olimpiadą organizavo mokytoja Lilijana Zmitrovičienė
Pirmokų matematikos olimpiada
     Gegužės 14 d. mokykloje vyko pirmų klasių mokinių matematikos olimpiada. Joje  dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės – iš viso 15 mokinių. Sveikiname visus olimpiados dalyvius,  ypač džiaugiamės nugalėtojais:          
      I-oji vieta  -  Laurynas Budzevičius (1a).        
      II-oji vieta  – Juna Kuklieriūtė  (1b ).          
      III-oji vieta – Gustė Matulionytė (1a), Milda Janušytė (1c) ir Aironas Kunčius (1c). 
     Olimpiadą organizavo mokytoja Jūratė Mocartienė.
Titas – diktanto meistras
           Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse sėkmingai dalyvavo 3a klasės mokinys Titas Skudas (mokytoja Dangira Petkevičienė). Titas iškovojo 3-iąją vietą. Sveikiname!
Mijos pergalė anglų kalbos olimpiadoje
  

    Balandžio 12 d.  mūsų mokykloje vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. 
     Konkurse sėkmingai dalyvavo  mūsų mokyklos 4a klasės mokinė Mija Bagdonaitė (mokytoja Vilma Gudienė).  Mija iškovojo 3-iąją vietą. Sveikiname!
3 klasių mokinių matematikos olimpiada
     Kovo 13 d. mokykloje vyko 3 klasių mokinių matematikos olimpiada. Dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės. Sveikiname visus dalyvius, o ypač – nugalėtojus.          
     3 klasės matematikos olimpiados nugalėtojai:          
     I-oji vieta: Karina Kuznecovaitė (3a), Vakaris Daugirda (3c).         
     II-oji vieta: Augustas Binkis (3c), Simonas Strielčiūnas (3c) ir Toma Izabelė Valaitytė (3b).   
     III-oji vieta: Leonardo Velez Irizarry (3a), Aistė Kurkutytė (3c) ir Titas Skudas (3a).     
     3a klasės mokinei Karinai Kuznecovaitei linkime sėkmės Vilniaus miesto matematikos olimpiadoje.       Olimpiadą organizavo mokytoja Zita Kuzmienė
Lukos pergalė matematikos olimpiadoje
   

  
      Kovo 23 d. Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje dalyvavusi 2a klasės mokinė Luka Janovičiūtė tapo antrosios vietos nugalėtoja.
     Sveikiname Luką bei jos mokytoją Romą Stacevič su pergale ir linkime kitų reikšmingų pasiekimų.   
Trečiokų lietuvių kalbos olimpiada
      Vasario 15 d. mokykloje vyko 3 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės. Sveikiname visus dalyvius, o ypač – nugalėtojus.      
    3 klasės lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai:      
    I-oji vieta: Augustas Binkis (3c), Titas Skuodas (3a) ir Urtė Pabrėžaitė (3b).      
  II-oji vieta: Vėjus Veinšreideris (3b), Patricija Vilčiauskaitė (3a), Rokas Kursevičius (3a) ir Vilius Lizunovas (3a).       
   III-oji vieta: Eivilė Miceikatė (3a), Vytautė Kaniukaitė (3b), Aistė Kurkutytė (3c), Urtė Antanavičiūtė (3b) ir Skirmantė Galčiūtė (3c). 
    3c klasės mokiniui Augustui Binkiui linkime sėkmės Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiadoje.      
                                                                                   Olimpiadą organizavo mokytoja Ingrida Malinauskaitė.      
Meninio skaitymo konkurso II-asis etapas
 

   
    Gustė Matulionytė ir Eivilė Miceikaitė,  mokyklos skaitovų konkurso nugalėtojos, sausio 30 d. dalyvavo II-ame skaitovų konkurso ,,Ir knyga mane augina“ etape, kuris vyko Vilniaus Pelėdos pradinėje mokykloje.
     Sveikiname Eivilę – ji dalyvaus ir III-ame etape. Sėkmės. 
Trečiokų konkursas ,,Diktanto meistras“
  Trečių klasių mokinių konkurso  ,,Diktanto meistras“  laureatai: 
I-a vieta Titas Skudas (3a),
II-a vieta Eivilė Miceikaitė (3a) ir  Eleonora Gaidytė (3a),        
III-ia vieta Vytautė Kaniukaitė (3b), Toma Izabelė Valaitytė (3b) ir Urtė Pabrėžaitė (3b). 

     Diktantas buvo tikrai labai sunkus. Todėl te nenusimena ir tie, kuriems ne taip gerai pavyko jį parašyti. Jie – nugalėtojai savo klasėse.
       Dėkojame  trečių klasių konkurso ,,Diktanto meistras” dalyviams: Gintei Odinaitei, Vakariui Daugirdai, Patricijai Vilčiauskaitei, Gretai Bruževičiūtei, Aistei Kurkutytei, Skirmantei Galčiūtei, Emilei Kurminaitei, Aidui Ališauskui, Ugnei Gluosnei Kiaušaitei. 
     Mokyklos garbę trečių klasių konkurse ,,Diktanto meistras”  gins Titas Skudas.  Sėkmės jam.
     Konkursą  organizavo mokytoja Dangira Petkevičienė. 

1b klasė – Košės konkurso nugalėtoja
   Spalio 10 diena – pasaulinė Košės diena, kuri grūdų perdirbimo įmonių „Malsena Plius“  ir švietimo įstaigų iniciatyva minima ir Lietuvoje. Šiais metais sveika ir kokybiška avižine koše vaišinosi 500-ų Lietuvos mokyklų pirmokai.
    1b klasės mokiniams  ši diena  išskirtinė. Vaikai dalyvavo „Malsena Plius“ Košės konkurse – sukūrė bendrą klasės darbelį  ir laimėjo pagrindinį prizą. Pirmokai sulaukė ypatingo dėmesio. 
     
      Didžiulis būrys „Malsena Plius“ darbuotojų su pačiu generaliniu direktoriumi Aldu Baltučiu priešaky  vaikus „apipylė“ dovanomis ir siurprizais. Pagal pirmokų sukurtą receptą  košę mokyklos virtuvėje  virė žymus kulinaras Alfas Ivanauskas. Vaikai skanavo ypatingo skanėsto iš mango, kūrė skaniausios košės receptą, klausėsi doc. dr. gydytojos dietologės Editos Gavelienės pamokėlės apie sveiką mitybą, žaidė su Dribsiu ir Dribse ir džiaugėsi dosniomis dovanėlėmis.     
        Koše vaišinosi ir mokinių tėveliai bei kitų klasių pirmokai. Smagi buvo pamoka. Ačiū įmonei  „Malsena Plius“.
1b klasės mokytoja Vita Zakienė
Daugiau informacijos: https://www.delfi.lt/gyvenimas/seima/pradeje-lankyti-mokykla-vaikai-nustoja-valgyti-kose.d?id=76012559
    http://vmgonline.lt/paaiskejus-drastiskiems-tyrimams-apie-pirmoku-mityba-suorganizuotas-ypatingas-renginys/
    https://www.tv3.lt/galerija/54799/1254002/Koses-diena/3
    https://www.facebook.com/malsena.lt/?
2016 – 2017 m.m.
„Diktantas, virstantis gražiausiu laišku Mamai ir Tėčiui!“
      Motinos ir Tėvo dienos proga Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo jau tradicija tapusią švietėjišką akciją „Diktantas, virstantis gražiausiu laišku Mamai ir Tėčiui!“. Mokytojai drauge su pradinių klasių mokiniais prisidėjo prie onkologinių ligų prevencijos ir parašė ypatingą diktantą, skirtą mamai ir tėčiui. Jį  gražiai apipavidalino ir Motinos ir Tėvo dienos proga įteikė savo mamai ir tėčiui kaip jautrų sveikinimą. 
   Keletas mokinių darbų buvo įvertinti už grožį ir originalumą. Apdovanojimai skirti 1a klasės mokiniui Tomui Polikšai (mokytoja Roma Stacevič) ir 4b klasės mokiniams Erikui Garniui ir Povilui Kuliui (mokytoja Vita Zakienė). 
 Nuotraukų galerija: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1457046474375751&id=354367007977042 
Kengūrų olimpiadų rezultatai
     Lietuvių kalbos Kengūros olimpiadoje dalyvavo 22 antrokai bei 53 trečių-ketvirtų klasių mokiniai.
    Antrokai EIVILĖ MICEIKAITĖ, ROKAS KURSEVIČIUS apdovanoti  Sidabrinės Kengūros diplomais,VILIUS LIZUNOVAS, TITAS SKUDAS –  Oranžinės Kengūros diplomais. Ketvirtokai  LUKAS KMIELIAUSKAS,  GABRIELĖ KALYTYTĖ, JOVITA JURĖNAITĖ – Auksinės Kengūros diplomus,  MARIJA LEKEVIČIŪTĖ, UGNĖ MAŽYLYTĖ, VILTĖ AUGULYTĖ, AUGUSTĖ JORĖ RAMANAUSKAITĖ, EIMANTĖ MIKNEVIČIŪTĖ -  Sidabrinės Kengūros diplomais, SAULĖ PUODŽIŪNAITĖ, ADOMAS PIMPĖ, BENEDIKTAS JAUNIUS GELAŽIUS,  GERARDAS GASIŪNAS – Oranžinės Kengūros diplomais.
     Anglų k. Kengūros olimpiadoje dalyvavo 32 trečių – ketvirtų klasių mokiniai.  Rezultatai džiugina. Auksinės Kengūros diplomus pelnė ALGIRDAS KARNILAVIČIUS, ADAS ŠIUPINYS, ADOMAS PIMPĖ, IGNAS LEONTJEV, LĖJA OTILIJA DŪDAITĖ, KAROLIS BALKUS,  Sidabrinės Kengūros diplomus –   NOJUS ŠEŠTOKAS, ELŽBIETA KLEVAITĖ, DYJA DITKUTĖ, MARIJA RAVINSKAITĖ, LUKAS VELEZ IRIZARRY,  URTĖ DAPKUTĖ, ALEKSANDR CYGANKOV, Oranžinės Kengūros diplomus – POVILAS KULIS, KATRINA PEREVEDENCEVA,  EIMANTĖ MIKNEVIČIŪTĖ, UPĖ BARAVYKAITĖ, GUSTĖ NARBUTAITĖ, GABRIELĖ KALYTYTĖ.   
      Matematikos Kengūros olimpiadoje 62 mokiniai atliko „Nykštuko“ užduotis, 49- „Mažylio“.             Džiugina MARIJOS LEKEVIČIŪTĖS (4b) pasiekimas – jos rezultatas I-asis Lietuvoje! Sveikiname. 
NMPP rezultatai
     Jau paskelbti 2016-2017 m.m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo antrųjų ir ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrinti rezultatai.       
     Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.       
    Plačiau apie tai skaitykite nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt
Eglės Rupeikytės pergalė
       Balandžio  29  d. vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 2017 (LMPO), kurioje III vietą laimėjo 3a klasės mokinė Eglė Rupeikytė (mokytoja Laura Gruodienė). Eglutei teisę dalyvauti šioje olimpiadoje suteikė  II vietos laimėjimas Vilniaus m. švietimo skyriaus organizuotoje  Vilniaus miesto 2-4 kl. matematikos olimpiadoje. 
      Labai džiaugiamės ir sveikiname.
Eglės Rupeikytės pergalė matematikos olimpiadoje
  
  Kovo 14 d. E. Pliaterytės progimnazijoje vyko 2-4 kl. matematikos olimpiada (organizuota Vilniaus m. švietimo skyriaus), kurioje mūsų mokyklos trečiokus atstovavo 3a kl. mokinė Eglė Rupeikytė (mokytoja Laura Gruodienė). Ji laimėjo II vietą. Labai džiaugiamės ir sveikiname.
    Šis laimėjimas suteikė Eglei teisę dalyvauti Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje, kuri įvyks balandžio 29 d.
     Egle, linkime tau sėkmės !Viktorina „Esu katalikas“
    Kovo 7d. Vilniaus Arkivyskupijos katechetikos centras organizavo ketvirtų klasių moksleivių viktoriną „Esu katalikas“.  Joje dalyvavo 33 komandos. Viktorinoje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai: Augustė Jorė Ramanauskaitė (4b), Saulė Puodžiūnaitė (4b), Povilas Kulis (4b) ir Ugnė Mažylytė (4c). Sveikiname – mūsų komanda užėmė II-ąją vietą. 
     Komandą viktorinai ruošė tikybos mokytoja Adelė Trimakienė. 
     Balandžio 4 d. viktorinos nugalėtojai vyko į Vilniaus Arkivyskupijos katechetikos centrą. Mokiniams buvo įteikti diplomai ir dovanėlės bei vaišinosi tortu ir gavo puikią dovaną – ekskursiją po Vilniaus šventoves. Jie aplankė Aušros vartus, šv. Teresės, šv. Kazimiero bažnyčias, stačiatikių vienuolyną, ukrainiečių bei protestantų – reformatų  bažnyčias. 
     Smagu gauti tokias dovanas. 
KINGS olimpiados prizininkai
    Kovo pradžioje  KINGS komanda pradėjo turą po Lietuvos mokyklas, norėdama asmeniškai aplankyti,  paspausti ranką ir įteikti DIPLOMĄ visiems rudens semestre dalyvavusiems vaikučiams, kurie savo sumanumu ir kūrybingumu, motyvacija bei drąsa pasiekė neeilinių rezultatų tarptautinėje KINGS olimpiadoje. Kovo 7 d.  kingsai lankėsi mūsų mokykloje ir apdovanojo diplomais ne tik olimpiados finalistus, bet sertifikatus įteikė ir sėkmingai pirmajame etape pasirodžiusiems mūsų mokyklos mokiniams. Sveikiname.
Trečiokų matematikos olimpiada
    Kovo 2d. mokykloje vyko trečiokų matematikos olimpiada.        
    Olimpiados nugalėtojai:
              I vieta – Eglė Rupeikytė (3a).
              II vieta – Deimantė Žemaitytė (3b),  
                              Kornelija Milovanovaitė (3d).
              III vieta – Agnė Valiulytė (3c). 
     Sveikiname olimpiados dalyvius ir nugalėtojas. 
      Olimpiadą organizavo mokytoja   Rasa Petrauskaitė.
Antrokų matematikos olimpiada
   Kovo 2d. mokykloje vyko antrokų matematikos olimpiada. Šioje olimpiadoje dalyvavo net 15 mokinių – po 5 iš kiekvienos klasės.      
      Sveikiname visus jos dalyvius, o ypač nugalėtojus. Pirmosios vietos laureatais tapo: Leonardo Velez Irizarry (2a), Eilvilė Miceikaitė (2a), Greta Jurėnaitė (2b).  Antrąją vietą iškovojo: Rokas Kursevičius (2a), Vilius Lizunovas (2a), Urtė Antanavičiūtė (2b), Simonas Strielčiūnas (2c). Trečiąja vieta džiaugėsi: Aistė Kurkutytė (2c), Manfridas Ditkus (2b), Vakaris Daugirda (2c).    
      Šaunuoliai, antrokai!   
     Antrokų matematikos olimpiadą organizavo mokytoja   Ingrida Malinauskaitė.                                      
Ketvirtokų matematikos olimpiada
    
    Kovo 1d. mokykloje vyko ketvirtokų matematikos olimpiada. Šioje olimpiadoje dalyvavo  15 mokinių – po 5 iš kiekvienos klasės.           
      Sveikiname visus jos dalyvius, o ypač nugalėtojus. Pirmosios vietos laureatais tapo Milda Vilkinytė (4a). Antrąją vietą iškovojo Lukas Velez Irizarry (4a). Trečiąja vieta džiaugėsi Augustė Jorė Ramanauskaitė (4b) ir Jovita Jurėnaitė (4b). Šaunuoliai, ketvirtokai!   
      Ketvirtokų matematikos olimpiadą organizavo mokytoja  Jūratė Mocartienė.    
Guoda – dailaus rašto konkurso laureatė
    Kovo 1 dieną Lietuvos mokslų akademijoje vyko Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom 2017” finalas, kuriame trečią vietą savo amžiaus grupėje (3-6 kl.) laimėjo 3a klasės mokinė Guoda Makauskaitė (mokytoja Laura Gruodienė).
      Pirmame konkurso etape vertinti buvo pateikta daugiau kaip 2000 dailyraščių, iš jų pagal amžiaus grupę (3 grupės) buvo atrinkta po 10 darbų, kurių autoriai buvo pakviesti į finalinį etapą. Konkurse dalyvavo ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Mes labai didžiuojamės ir sveikiname Guodą laimėjus III vietą, nors mums ji laimėtoja buvo jau patekus į finalą. 
    Norime paraginti ir kitas klases dalyvauti dailiojo rašymo konkursuose ir prisidėti prie lietuvių kalbos puoselėjimo bei išsaugojimo. 
Lukas – žingeidžių mokinių olimpiados dalyvis
   Vasario 14 dieną 4a klasės mokinys Lukas Velez Irizarry (mokytoja Lilijana Zmitrovičienė) dalyvavo Vilniaus miesto 4-ų klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje, kuri vyko Vilniaus miesto Sofijos Kovalevskajos progimnazijoje. Čia susirinko 27 ketvirtokai iš įvairių Vilniaus mokyklų. Olimpiados dalyviams buvo paruoštos užduotys: matematikos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos, sporto temomis ir loginiai uždaviniai.  Lukas puikiai dirbo ir surinko net 49 taškus, tačiau to neužteko, kad būtų olimpiados nugalėtojų gretose. Iki prizinės vietos pritrūko 3-ų taškų.
      Sveikiname Luką ir džiaugiamės jo žingeidumu.
Vėjus ir Joris – fotografijų konkurso laureatai
    VIMS – International Meridian School mokykla organizavo Vilniaus miesto priešmokyklinių ir 1-4 klasių mokinių fotografijų konkursą „Gamtos emocijos ir išdaigos“. Konkursas skirtas gamtos dinamikai ir spalvoms pažymėti, akcentuojant ekspresiją, nuotaiką, kompoziciją, originalumą bei netikėtumą. Iš atsiųstų darbų buvo atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys darbai. 
     Penkių laureatų gretose ir mūsų mokyklos mokiniai – broliai Vėjus (2b) ir Joris (4c) Veinšreideriai. Mokyklos direktorė Diana Slepakovienė nugalėtojams bei jų mokytojoms Ingridai Malinauskaitei bei Jūratei Mocartienei įteikė diplomus, padėkas bei dovanėles. Dėkojame  ir laureatų tėveliams už pagalbą. 
Antrasis meninio skaitymo konkurso etapas
     
     Meninio skaitymo konkurso „Ir knyga mane augina“ antrasis etapas vyko Simono Stanevičiaus progimnazijoje. Mūsų mokyklai jame atstovavo 2a klasės mokinė Eivilė Miceikaitė (mokytoja Dangira Petkevičienė) ir 3d klasės mokinė Izabelė Nemeikštytė (mokytoja Jūratė Mocartienė). Mergaitės pasirodė tikrai puikiai. Nors į sekantį etapą nepateko, bet vis tiek jos mūsų nugalėtojos. 
     Sveikiname skaitoves!  
Sveikiname Elžbietą
   

     Sveikiname raštingiausią mūsų mokyklos trečiokę – 3a klasės mokinę Elžbietą Klevaitę (mokytoja Laura Gruodienė). Jai puikiai sekėsi ir Vilniaus miesto 3-ių klasių mokinių konkurse „Diktanto meistras“ –  iškovojo II-ąją vietą. 
     Elžbieta už puikius pasiekimus apdovanota diplomu. Mokyklos direktorė Diana Slepakovienė jai įteikė knygą apie Lietuvą.                Sveikiname! Didžiuojamės!
„Olympis 2016 – Rudens sesija“
   Konkurse „Olympis 2016 – Rudens sesija“ dalyvavo Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai. Konkursas vyko nuo 2016-11-01 iki 2016-11-30 interneto svetainėje www.Olympis.lt.                Konkurso pagrindinis tikslas – sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.    
  Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir I, II, III laipsnio diplomais.               
    Daugiau info: http://www.olympis.lt/lt/lietuviu-kalbos-konkursas/mokyklos    
  Dėkojame visiems dalyvavusiems konkurse „Olympis 2016 – Rudens sesija“ ir nuoširdžiai sveikiname jos  nugalėtojus!
„Labai paprastas konkursas – 2016“
    Mokyklos socialinė pedagogė Daiva Bagdonienė organizavo mokinių eilėraščių konkursą „Labai paprastas konkursas 2016“. Eilėraščius draugams kūrė visų klasių mokiniai. Mokinių kūrybą vertino Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. 2a klasės mokinės Karinos Kuznecovaitės eilėraštis draugei Atėnei  pripažintas eilėraščiu – nugalėtoju. Sveikiname Kariną!

Karinos pergale džiaugiasi jos mokytoja Dangira Petkevičienė, draugė Atėnė ir konkurso organizatorė Daiva Bagdonienė. 
Džiaugiamės konkurso „Diktanto meistras“ rezultatais
     Gruodžio 5 d. vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių konkursas „Diktanto meistras“. Jame dalyvavo du mūsų mokyklos mokiniai.
     3a klasės mokinė Elžbieta Klevaitė (mokytoja Laura Gruodienė) iškovojo prizinę II-ąją vietą. Sveikiname ir džiaugiamės.   
        4a klasės mokinio Benedikto Jauniaus Gelažiaus (mokytoja Lilijana Zmitrovičienė) rezultatas – 5-as. Sveikiname.
     
Eivilės pergalė
    

    2a klasės mokinė Eivilė Miceikaitė gruodžio 2d. dalyvavo moksleivių Advento-Kalėdų laikotarpio tautosakos bei tautodailės konkurse „Leliumoj“. Eivilė atliko dzūkų advento dainas  „Lėkis lėkis sakalėlis“ ir „Tu, lapela langvapėde“ ir laimėjo pagrindinį prizą – elniuko statulėlę. 
     Sveikiname Eivilę su pergale.
    Mokinę ruošė mokytojai: Eirimas Velička ir Dangira Petkevičienė.

3 klasių mokinių konkursas „Diktanto meistras”
     Lapkričio 14 d. mokykloje vyko 3 klasių mokinių konkursas „Diktanto meistras”.
Sveikiname nugalėtojus:
 Elžbietą Klevaitę (3a) – I vieta;
 Agnę Valiulytę (3c), Korneliją Milovanovaitę (3d)- II vieta;
 Mariją Ravinskaitę (3a),  Ediliją Markauskaitę (3c),  Šarūnę Dagilytę (3d) – III vieta.                   
  Konkursą organizavo direktorės pavaduotoja Rasa Džiavečkienė ir mokytoja Rima Duoblienė.


4 klasių mokinių konkursas „Diktanto meistras“
      Lapkričio 14- ąją  mokykloje vyko ketvirtų klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras“. Jame dalyvavo penkiolika ketvirtokų – po penkis mokinius iš kiekvienos klasės. Jie pasitikrino, kaip geba rašyti sudėtingus diktantus.  Teisę vadintis mūsų mokyklos diktanto meistrais iškovojo:   
Benediktas Jaunius Gelažius (4 a)  -  I vieta,   
Gabrielė Kalytytė (4 a), Eimantė Miknevičiūtė (4 a), Saulė Puodžiūnaitė (4 b)  -  II vieta,      
Dyja Ditkutė (4 a),  Goda Rimkutė (4 c )  – III vieta.  
Sveikiname laimėtojus ir džiaugiamės jų pasiekimais.
Vėjaus pergalė
   2b klasės mokinys Vėjus Veinšreideris dalyvavo Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos organizuotame Vilniaus m. antrų klasių mokinių kūrybiniame anglų kalbos vaizdo klipų konkurse “What’s in my school bag?”,  kurio tikslas – skatinti mokinius domėtis užsienio kalba, tobulinti mokinių anglų k. kalbinius įgūdžius bei ugdyti kūrybiškumą. Konkurse dalyvavo virš 50 mokinių iš skirtingų miesto mokyklų.
       Vėjaus darbas – tarp trijų geriausių vaizdo klipų. Sveikiname tave, Vėjau!
       Ačiū anglų kalbos mokytojai Vilmai Gudienei ir Vėjaus tėveliams.
      
Dailyraščio konkursas
     Lapkričio  7-11 d.  mokykloje vyko 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas. Tekstus dailiai nurašė visi mokiniai. Mokykliniame konkurse dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės. Sveikiname visus dalyvius, o ypač – nugalėtojus.  
      2-4 klasių mokinių dailyraščio konkurso nugalėtojai: Milda Macytė (2c), Kotryna Burneikytė (3d), Goda Rimkutė (4c). 
     Nugalėtojai lapkričio 16 d. vyko į Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjų dalyvauti miesto 2-4 klasių dailyraščio konkurse.
     Mokykloje dailyraščio konkursą organizavo mokytoja Ingrida Malinauskaitė 
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo PIRLS 2016 rezultatai
            Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla buvo atrinkta ir 2016 m. pavasarį dalyvavo tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo PIRLS 2016 pagrindiniame testavime. Nacionalinis egzaminų centras mokyklai pateikė mokyklos vidutinių rezultatų ataskaitą visų tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų rezultatų kontekste. Džiaugiamės puikiais mūsų mokyklos mokinių rezultatais.
2015-2016 m.m.
Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai
      Jau paskelbti 2015-2016 m.m. antrų klasių diagnostinių ir ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrinti rezultatai.  
     Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. 
      Plačiau apie tai skaitykite nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt
Kūrybos įvertinimas
 
  Į Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“  kvietimą kurti, atsiliepė  2 a klasės mokiniai Marija Ravinskaitė ir  Jokūbas Drungilas.  Jie fondui pristatė savo sukurtus eilėraščius. 3c klasės mokinė Goda Rimkutė parašė net knygą. Mažieji kūrėjai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis – knygutėmis. Šaunuoliai, kad kuriate.
Pirmų klasių mokinių matematikos olimpiada
        Sveikiname pirmų klasių mokinių matematikos olimpiados  dalyvius ir gausų nugalėtojų būrį.                 I vieta    Skirmantė Galčiūtė (1c).          
        II vieta   Simonas Strielčiūnas  (1c), Urtė Pabrėžaitė (1b).         
        III vieta  Rokas Kursevičius (1a), Vilius Lizunovas (1a), Jurgis Stankevičius (1a), Urtė Antanavičiūtė (1b), Vėjus Veinšreideris (1b), Miglė Trinkūnaitė (1c), Lotas Dovidas Dagys (1c).
        Olimpiadą organizavo mokytoja Zita Kuzmienė. 
Kengūrų olimpiadų rezultatai
     Lietuvių kalbos Kengūros olimpiadoje dalyvavo 36 antrokai bei 24 trečių-ketvirtų klasių mokiniai.     Sidabrinės Kengūros diplomo laimėtojais tapo šie 2a klasės mokiniai:  Elžbieta Klevaitė, Upė Baravykaitė, Jokūbas Drungilas. Oranžinės Kengūros diplomais įvertinti 2a klasės mokinių  Izidoriaus Bielskio, Mėtos Trimonytės ir Marijos Ravinskaitės pasiekimai.
     Vyresniųjų mokinių, atlikusių II-ojo lygio lietuvių kalbos Kengūros olimpiados užduotis, rezultatai:  Lukas Pičiuginas (4b) iškovojo Sidabrinės Kengūros diplomą,  Brigita Chmelevskytė (4c), Adomas Pimpė (3a), Benediktas Jaunius Gelažius (3a), Marija Lekevičiūtė (3b) ir Vincentas Mačiulis (3b) -Oranžinės Kengūros diplomus.
     Gamtos Kengūrų olimpiadoje dalyvavo 54 mokiniai. Visų pasiekimai įvertinti Pagyrimo raštais. 
     Istorijos Kengūros olimpiadoje dalyvavo 3 mokiniai. Jų pasiekimai įvertinti Pagyrimo raštais.
   Anglų k. Kengūros olimpiadoje dalyvavo 19 trečių – ketvirtų klasių mokinių.  Rezultatai džiugina. Auksinės Kengūros diplomus pelnė  Tajus Šliužas (4b) ir Emilis Slabada (4b). Patricija Jovaišaitė (4b) pelnė  Sidabrinės Kengūros diplomą, Antanas Trimakas (4c), Algirdas Karnilavičius (3a), Adomas Pimpė (3a) ir  Lukas Velez Irizarrys (3a) – Oranžinės Kengūros diplomus. 
   Matematikos Kengūros olimpiadoje 72 mokiniai atliko „Nykštuko“ užduotis, 48 – „Mažylio“. Džiugina Marijos Lekevičiūtės (3b) ir Emilio Slabados (4b) pasiekimai – jie 50 geriausiųjų moksleivių Lietuvoje sąraše.
Antrokų lietuvių kalbos olimpiada
         Sveikiname antrų klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinos  dalyvius ir gausų nugalėtojų būrį.
        I vieta          Elžbieta Klevaitė (2a), Upė Baravykaitė (2a).                                                  
        II vieta         Mėta Trimonytė (2a),  Agnė Valiulytė (2c), Ieva Gaidelytė (2a).                                             III vieta        Urtė Dapkutė (2a), Agnė Rakštytė (2b), Edilija Markauskaitė (2c).
        Viktoriną organizavo mokytoja Rima Duoblienė. 
Anglų kalbos olimpiados
       Balandžio 6 d. mokykloje vyko trečių ir ketvirtų  klasių mokinių  anglų kalbos olimpiados. Net 14 trečiokų ir 12 ketvirtokų  išbandė savo jėgas. 
        Sveikiname  3 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados  nugalėtojus:
      I-oji vieta:  Algirdas Karnilavičius (3a),   Lėja Otilija Dūdaitė (3a).
      II-oji vieta:  Benediktas Jaunius Gelažius (3a),  Augustas Žibutis (3b).
      III-ioji vieta: Ignas Lūža (3c), Povilas Kulis (3b).

       Sveikiname  4 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados  nugalėtojus:
       I-oji vieta:    Ray Ignas Koutonin (4a).         
       II-oji vieta:  Emilis Slabada (4b).
       III-ioji vieta: Brigita Doveikaitė  (4a), Antanas Trimakas (4c).     

      Olimpiadą organizavo ir vedė anglų kalbos mokytojos Vilma Gudienė ir Rasa Džiavečkienė. 

     Balandžio 20 d. mūsų mokykloje vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mūsų mokyklos garbę gynė trečiokas Algirdas Karnilavičius ir ketvirtokas Ray Ignas Koutonin. Įdomus sutapimas, bet ir Algirdo, ir Ray rezultatai vienodi – jie abu gali didžiuotis 19 vieta (trečiokų užduotis atliko 58 mokiniai, ketvirtokų – 57). 
Antrokai KINGS matematikos olimpiadoje
      2016 balandžio 10 dieną Šeškinės pradinės mokyklos antrokai: Upė Baravykaitė, Urtė Dapkutė, Jokūbas Drungilas, Ieva Gaidelytė, Adas Šiupinys ir Vilijus Tomaševičius dalyvavo pirmoje Lietuvoje Kings matematikos olimpiadoje. Sekmadienį, 10 valandą ryto, Gedimino technikos universiteto didžiojoje auditorijoje, vaikai palinko ties užduočių lapais. Toje pačioje auditorijoje sėdėjo ir Vilniaus penktokai, įvairių konkursų ir olimpiadų nugalėtojai. Vaikams patiko pasijusti studentais ir spręsti įvairias matematines užduotis. Jau ne viename konkurse dalyvavusiems ir pakankamai užsigrūdinusiems antrokams jos nepasirodė neįveikiamos. Tik vienas uždavinys, kai kuriems, pavirto kietu riešutėliu. Šaunuoliai vaikai, kad domisi, stengiasi ir drąsiai žengia į neištirtus mokslo vandenis. Šaunuoliai ir jų tėveliai, kurie vaikus skatina ir padrąsina.
      Mokinius olimpiadai ruošė mokytoja Vitalija Pelakauskienė.
Jokūbo rezultatai - 
geriausi. Valio!

OLYMPIS – 2016
      Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokinukai dalyvauja OLYMPIS 2016 konkurse. Jie atlieka pavasario sesijos užduotis. 
       Preliminarius rezultatus galite pamatyti: 
       http://www.olympis.lt/index.php?page=print_results&school_id=1272&year=
Sveikiname Eglę
   


  Sveikiname Eglę Rupeikytę (2b), kuri mokykloje vykusioje matematikos olimpiadoje laimėjo I-ąją vietą ir iškovojo teisę dalyvauti Vilniaus miesto antrų klasių mokinių matematikos olimpiadoje. Eglė įrodė, kad yra puiki matematikė – ji užėmė II-ąją vietą. Valio!
    
  
Lietuvių kalbos olimpiados
     Kovo 2 d. mokykloje vyko 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados. Dalyvavo po 5 mokinius iš kiekvienos klasės. Sveikiname visus dalyvius, o ypač – nugalėtojus. 
     3 klasės lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai:
      I-oji vieta: Benediktas Jaunius Gelažius (3a) ir Augustas Žibutis (3b)
      II-oji vieta: Žygimantas Viskanta (3c) ir Milda Vilkinytė (3a)
      III-oji vieta: Lukas Kmieliauskas (3a)      
     4 klasės lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai:     
      I-oji vieta:   Lukas Pičuginas (4b) ir Ditas Šimoliūnas  (4c)
      II-oji vieta:  Kevinas Kuznecovas (4b)
      III-oji vieta:    Gustas Morozov (4a) 
      Trečiokui Benediktui  Jauniui ir  ketvirtokui Lukui  linkime sėkmės Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiadose.     
KINGS anglų kalbos olimpiada
      Balandžio 24 dieną Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko Kings anglų kalbos olimpiada. Sekmadienio rytą į universiteto auditoriją sugūžėjo Vilniaus miesto šeštokai ir antrokai. Mūsų mokyklai atstovavo Upė Baravykaitė, Marija Ravinskaitė ir Adas Šiupinys. 
      Kantriai lauksime rezultatų.
Antrokų matematikos olimpiada
      Vasario 24 d. mokykloje vyko antrų klasių mokinių matematikos olimpiada. Sveikiname dalyvius, o ypač džiaugiamės puikiais prizininkų rezultatais. 
      I vieta : Eglė Rupeikytė (2b).
     II vieta: Vilijus Tomaševičius (2a).
     III vieta: Matas Rumšas (2c), Jokūbas Drungilas (2a), Upė Baravykaitė (2a), Antanas Lisovyi (2c). 


„Šypsenų vaivorykštė – 2016“
      Vasario 20 d. sportinių šokių grupė „Džaivas“, vadovaujama šokių mokytojos Violetos Baliūnaitės, dalyvavo Respublikiniame pastatyminių šokių kolektyvų koncerte – konkurse „Šypsenų vaivorykštė“, kuris vyko Trakų SPA centre „Trasalis“.  Konkurse dalyvavo 15 kolektyvų.  „Džaivas“ pristatė šokį „Kantri“ ir pelnė įsimintiniausio šokio nominaciją. 
Kvadrato komanda Lietuvos pusfinalyje
    Vasario 19 d.  mokyklos kvadrato komanda, laimėjusi pirmąją vietą Lietuvos mokyklų žaidynių Vilniaus miesto kvadrato varžybose, dalyvavo Kaune surengtose šalies kvadrato pusfinalio varžybose. Laimėta  4-oji vieta. Įpratusiems prie pergalių sportininkams buvo liūdnoka. Tačiau trenerės Violeta Petrokaitė Baradinskienė ir Nijolė Tamulienė mano, kad tai labai aukštas mokyklos sportininkų pasiekimas.
      Sportininkų kvadrato varžybų finišu džiaugėsi ir  mokyklos direktorė Diana Slepakovienė. Ji sportininkams ir jų trenerėms įteikė net keturias didžiules picas.              
           Didžiuojamės Jumis ir Jūsų pasiekimais. 
Trečiokų matematikos olimpiada
       Vasario 17 d. net penkiolika trečių klasių mokinių dalyvavo matematikos olimpiadoje. Sveikiname visus dalyvius, o ypač nugalėtojus.    
       I-oji vieta : Marija Lekevičiūtė (3b), Adomas Pimpė (3a).     
       II -oji vieta:  Lukas Velez Irizarry (3a), Augustas Žibutis (3b), Jovita Jurėnaitė (3b).     
       III -ioji vieta: Meda Rinkevičiūtė (3c), Lukas Kmieliauskas (3a), Gerardas Gasiūnas (3c).     
      Marijai linkime sėkmės Vilniaus miesto trečių klasių mokinių olimpiadoje.  
      Olimpiadą organizavo trečių klasių mokytojos, vadovaujamos mokytojos Vitos Zakienės. 
Sportininkų sidabrinė pergalė
     
 Mokyklos sportininkų komanda, vadovaujama mokytojų Violetos Petrokaitės Baradinskienės ir Nijolės Tamulienės, gali didžiuotis – ji   Vilniaus miesto sporto žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs” finalo varžybose iškovojo II-ąją vietą ir buvo apdovanota sidabro spalvos medaliais ir įspūdinga taure. 
Sportininkams plojo ir mokyklos mokiniai bei mokytojai, kai  direktorė Diana Slepakovienė nugalėtojams spaudė rankas bei vaišino didžiuliu šakočiu.
 Šaunuoliai! Mes jumis didžiuojamės. 
Konkursas ,,Svajonių šuniukas“
   Lietuvos kinologų draugijos surengtame konkurse ,,Svajonių šuniukas“  dalyvavo 400 dalyvių.  Mūsų mokyklos 1c klasės mokinio Tomo Narbuto „popkorninis“ šuniukas surinko nepaprastai daug balsų ir pretendavo net į tris nominacijas: mieliausias (56 balsai), išradingiausias (117 balsų) ir kruopščiausias (97 balsai). Tomui  paskirtas išskirtinis prizas už „išradingiausią“ svajonių šuniuką – medalis, mokyklinė kuprinė ir šuns priežiūros vadovas.
     
Sveikiname mokyklos kvadrato komandą
   
  Gruodžio 22 d. trečių ir ketvirtų klasių mokiniai susirinko į salę, kad pagerbtų mokyklos kvadrato komandą, laimėjusią pirmąją vietą Lietuvos mokyklų žaidynių Vilniaus miesto kvadrato varžybose.  Mokyklos direktorė Diana Slepakovienė sportininkams ir jų trenerėms įteikė didžiulį šakotį ir palinkėjo sėkmės respublikinėse pusfinalio varžybose.
     
„Labai paprastas konkursas – 2015“
      Mokyklos socialinė pedagogė Daiva Bagdonienė organizavo mokinių eilėraščių konkursą „Labai paprastas konkursas 2015“. Eilėraščius draugams kūrė ne tik ketvirtokai, trečiokai. Nuo jų neatsiliko antrokai ir net pirmokai. Mokinių kūrybą vertino Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.
      2c klasės mokinės Paulinos Petrauskaitės eilėraštis draugei Rusnei  pripažintas eilėraščiu – nugalėtoju. Paskaitykite ir jūs:

      Gerą draugę aš turiu.
      Rusnė ji vardu.
      Rusnė vardas retas,
      Būdas jos ramus.
      Man mamytė sakė:
     -Pasirink draugus.

Rusnė nenuvylė,
Draugė ji tikra, 
Dėl mūsų draugystės
Padarys bet ką.
Rusnę susitikti
Man labai smagu.
Nori tokios draugės?
Paieškok ir tu.
OLYMPIS konkursas
Antrokai dalyvauja OLYMPIS konkursuose.
Vėjus ir Toma Izabelė – foto konkurso nugalėtojai
     
 VIMS – International Meridian School organizavo Vilniaus miesto 1-4 kl. mokinių fotografijų konkursą „Aš ir mano moliūgas“. 
   Sveikiname 1b klasės mokinius Vėjų Veinšreiderį ir Tomą Izabelę Valaitytę konkurse iškovojusius I ir III vietas. Mokiniai puikiai atskleidė savo kūrybines galias ir sugebėjo fotoaparatu pagauti ir perteikti spalvingą rudeninę nuotaiką. Džiaugiamės mokinių laimėjimais ir tikimės daugiau puikių pergalių! 
     Visą informaciją rasite čia: http://www.vims.lt/
as-ir-mano-moliugas74346-1-2992.html
Kvadrato komandos pergalė
      Valio! Valio! Valio!
    Gruodžio 5 d. mokyklos kvadrato komanda iš Širvintų grįžo  dar su viena pergale. Čia vyko Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės kvadrato varžybos. Iškovota pirmoji vieta – tai kelialapis į respublikines pusfinalio varžybas. Sėkmės jose linkime nenugalimiems žaidėjams:  ketvirtokams Raigardui Falkui, Tomui Gribauskui, Deimantui Gervei, Kevinui Kuznecovui, Domantui Kurminui, Lukui Pičuginui, Renatai Kopūstaitei, Sibilijai Kalininai, Dijai Lukinaitei,  Viktorijai Rudytei, Ugnei Trinkūnaitei ir trečiokei Majai Morozovai. Trenerėms Violetai Petrokaitei Baradinskienei ir Nijolei Tamulienei – optimizmo ir sveikatos.
   
Apie Šeškinės pradinės mokyklos laimėjimą publikuojami šie straipsniai: http://www.delfi.lt/lmz/naujienos/vilniaus-mokyklu-zaidyniu-etapas-igauna-pagreiti.d?id=69803678
http://www.madeinvilnius.com/lt/gyvenimas/mokyklu-zaidyniu-etapas-igauna-pagreiti/i/
http://www.sportas.info/naujienos/29886-zaidynes_vilniuje_igauna_pagreiti.html
http://www.sveikasmiestas.lt/vilniaus-mokyklu-zaidyniu-etapas-igauna-pagreiti
http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/sportas.-sirvintu-pradinukai-wyzf.html
Kvadrato komandos auksinė pergalė
     Mokyklos kvadrato komanda be pralaimėjimų įveikė ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo priešininkus ir tapo 2015-2016 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių KVADRATO komanda nugalėtoja. Sveikiname dvylika komandos žaidėjų ir jų treneres mokytojas Violetą Petrokaitę Baradinskienė ir Nijolę Tamulienę. Po finalo žaidėjai parvežė į mokyklą nugalėtojų taurę, mokiniai pasidabino aukso spalvos medaliais.
       Mokyklos jaunieji žurnalistai pakalbino žaidėjus ir sužinojo, kad visi komandos nariai prieš varžybas labai jaudinasi, kad žaisti yra lengviau, nei sėdėti ant atsarginių suolelio. Žaidėjai buvo pasipiktinę ir kai kurių teisėjų darbu. Finalinėse varžybose teko patirti ir traumų… Mokiniai dėkojo Žygimanto Augusto pagrindinei mokyklai už galimybę šeštadieniais treniruotis jų mokyklos sporto salėje.
        Mokyklos kvadrato komanda Vilniaus miesto garbę gins  zoninėse varžybose, kurios vyks gruodžio 5 d. Širvintose. Žaidėjai kvietė atvykti į varžybas ir žiūrovus, bei juos palaikyti. 
           Linkime pergalingų varžybų!
                                               Informaciją paruošė mokyklos jaunieji žurnalistai
Eivilė konkurso „Leliumoj“ dalyvė
       1a klasės mokinė Eivilė Miceikaitė dalyvavo Vilniaus miesto moksleivių Advento-Kalėdų laikotarpio tautosakos bei tautodailės konkurse „Leliumoj“. Mokinė, pritardama sau kanklėmis, atliko dvi  kalėdines dainas. Nelengva buvo vilnietei dainuoti dzūkiškai. Bet Eivilei puikiai sekėsi.  Mokinę konkursui paruošė muzikos mokytojas dr. Eirimas Velička.
Sportininkų pergalė
    
   
   Sveikiname mokyklos kvadrato komandą, vadovaujamą mokytojų Violetos Petrokaitės Baradinskienės ir Nijolės Tamulienės, su pirmąja pergale zoninėse kvadrato varžybose. 
   Linkime nesustoti bei „skinti laurus“ ir kituose kvadrato varžybų etapuose. 
Konkursas „Diktanto meistras“
      Lapkričio 4 d. mokykloje vyko konkursas  „Diktanto meistras“. Diktantą rašė net 50 raštingiausių mokinių. Sveikiname visus konkurso dalyvius, o ypač nugalėtojus.

II -ų klasių konkurso  „Diktanto meistras“ nugalėtojai
Gustė Narbutaitė (2a) ir Elžbieta Klevaitė (2a) – I-oji vieta
Mėta Trimonytė (2a) ir Marija Ravinskaitė (2a) – II-oji vieta
Kotryna Burneikytė (2d) ir Upė Baravykaitė (2a) – III-ioji vieta

III -ių klasių konkurso  „Diktanto meistras“ nugalėtojai
Gabrielė Kalytytė (3a) – I-oji vieta
Benediktas Jaunius Gelažius (3a), Augustas Žibutis (3b) ir Deimantė Garlaitė (3c) – II-oji vieta
Gustas Trimonis (3a), Gerardas Gasiūnas (3c), Meda Rinkevičiūtė (3c) ir Aleksandr Cygankov (3b) - 
III-ioji vieta

IV-ų klasių konkurso  „Diktanto meistras“ nugalėtojai
Patricija Jovaišaitė (4b) – I-oji vieta.            
   Akvilė Gelūnaitė (4b) – II-oji vieta.             
Lukas Pičuginas (4b) ir Kevinas Kuznecovas (4b) – III-ioji vieta. 

2014 – 2015 m.m.
Tarptautinio tyrimo IEA TIMSS 2015 testavimo rezultatai
     Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla buvo atrinkta ir 2015 m. pavasarį dalyvavo tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų tyrimo IEA TIMSS 2015 pagrindiniame testavime. Nacionalinis egzaminų centras mokyklai pateikė mokyklos vidutinių rezultatų ataskaitą visų tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų rezultatų kontekste. Kviečiame susipažinti. 
Standartizuotų testų rezultatai
      Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla 2015 m. dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m.m.“.                      Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip ES projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ įgyvendinimo metu sukurti pradiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai: skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei, gali būti racionaliai panaudoti mokyklos darbo gerinimui.
       Prašome susipažinti su skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testų, kuriuos ketvirtokai atliko balandžio mėnesį, rezultatais.

Olympis – 2015
      Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“ dalyvavo daug mūsų mokyklos 1a klasės mokinių (mokytoja Vitalija Pelakauskienė). Džiaugiamės mokinių pasiekimais.
      Lietuvių kalbos konkurse I-ąja vieta džiaugėsi Adomas Blažauskas, II-ąja –  Mėta Trimonytė, Ieva Gaidelytė,  Elžbieta Klevaitė, Marija Ravinskaitė, Upė Baravykaitė, Izidorius Bielskis, III-iąja – Urtė Dapkutė,  Jokūbas Drungilas,  Adas Šiupinys.
     Matematikos konkurso nugalėtojai: II-oji vieta - Adomas Blažauskas, III-ioji –  Mėta Trimonytė.
  Informacinių technologijų konkurse  I-ąja vieta ir olimpiados medaliu gali džiaugtis Adomas Blažauskas. III- ąją vietą iškovojo  Elžbieta Klevaitė, Jokūbas Drungilas, Upė Baravykaitė, Adas Šiupinys,  Mėta Trimonytė.
    Biologijos konkurso I-osios vietos laimėtojais tapo  Mėta Trimonytė,   Adomas Blažauskas,    Urtė Dapkutė, II- osios -  Upė Baravykaitė,  Elžbieta Klevaitė, Ieva Gaidelytė,  Jokūbas Drungilas,  Izidorius Bielskis,  Adas Šiupinys, Marija Ravinskaitė.
   Anglų kalbos konkurse I-ąją vietą iškovojo  Adomas Blažauskas,  Urtė Dapkutė, Unė Jankauskaitė,  Marija Ravinskaitė, II-ąją -  Ieva Gaidelytė, Jokūbas Drungilas, Adas Šiupinys, III-iąją -  Upė Baravykaitė, Elžbieta Klevaitė, Mėta Trimonytė, Izidorius Bielskis. Už gerą anglų kalbos žinių bagažą pirmokai dėkingi mokytojai Rasai Džiavečkienei. 
      Didžiuojamės Jumis, mažieji olimpiečiai. 
      Išsamiau:  www.Olympis.lt

2013-2014 m.m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas
     2014 m. gegužės mėn. Nacionalinis egzaminų centras atliko Nacionalinį mokinių pasiekimų tyrimą, kuriame dalyvavo ir mūsų mokykla.  Ataskaitoje pateikti  4 klasės  mokinių rezultatai lyginant su kitų tyrime dalyvavusių šalies mokyklų mokinių rezultatais.  Raudonos spalvos kryželiais pažymėta, kurioje pasiekimų skalės vietoje, pagal atliktų testų rezultatus, yra mokyklos klasės mokiniai (vienas kryželis atitinka vieną mokinį) ir mokykla. 
     Didžiuojamės savo mokiniais ir mokytojais!
     Detalesnė informacija pridedama.
Prisegti failai